Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 11748/BTC-TCHQ xử lý hoàn thuế xe tải tự đổ do công ty TNHH Hoàng Trà nhập khẩu của Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 11748/BTC-TCHQ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 31/08/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11748/BTC-TCHQ
V/v xử lý hoàn thuế xe tải tự đổ do công ty TNHH Hoàng Trà nhập khẩu.

Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2012

 

Kính gửi: Công ty TNHH Hoàng Trà.

Căn cứ Thông tư số 85/2003/TT-BTC ngày 29.3.2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện phân loại hàng hóa theo danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Biểu thuế xuất khẩu;

Căn cứ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Căn cứ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 3961/VPCP-KTTH ngày 9.6.2010,

Về công văn số 161/CV ngày 27.6.2012 của Công ty TNHH Hoàng Trà về việc hoàn thuế nhập khẩu xe tải tự đổ, có tổng trọng lượng có tải từ 24 tấn đến không quá 45 tấn nhập khẩu từ năm 2006 đến 2009, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

- Đối với những xe đã nhập khẩu, đã nộp thuế với những thuế suất khác nhau từ năm 2007 trở về trước thì không truy thu, truy hoàn.

- Đối với những xe nhập khẩu trong giai đoạn từ 1.1.2008 đến 21.12.2009: Bộ Tài chính đã có công văn số 10565/BTC-CST ngày 9.8.2011 hướng dẫn phân loại và tính thuế. Theo đó, trường hợp đáp ứng đầy đủ các tiêu chí nêu tại công văn số 10565/BTC-CST dẫn trên, thì được loại vào phân nhóm 8704.10 theo danh mục Biểu thuế nhập khẩu. Trường hợp không đáp ứng đầy đủ được các tiêu chí đó, thì không có cơ sở áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu của hàng hóa thuộc phân nhóm 8704.10.

Việc xác định mã số và thuế suất cụ thể của hàng nhập khẩu phải căn cứ vào Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi và các Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt liên quan có hiệu lực tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan.

Đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp với Cục Hải quan Lạng Sơn để giải quyết dứt điểm theo quy định.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Vương Đình Huệ (để b/c);
- Báo Nhân dân (để biết);
- Thanh tra Chính phủ (để biết);
- Cục Hải quan Lạng Sơn (để t/hiện);
- Lưu: VT, TCHQ.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 11748/BTC-TCHQ xử lý hoàn thuế xe tải tự đổ do công ty TNHH Hoàng Trà nhập khẩu của Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.304
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.245.76