Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1174/TCT-CS về việc thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa ủy thác gia công xuất khẩu do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 1174/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 01/04/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 1174/TCT-CS
V/v thuế suất thuế GTGT đối với hàng hóa ủy thác gia công xuất khẩu

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2009

 

Kính gửi: Công ty TNHH Gollas Việt Nam

Trả lời công văn số 07/GLVN-2009 ngày 26/02/2009 của Công ty TNHH Gollas Việt Nam về việc thuế suất thuế GTGT đối với hàng hóa ủy thác gia công xuất khẩu, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 1 mục II phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT hướng dẫn: “Thuế suất 0% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu…

a) Hàng hóa xuất khẩu bao gồm:

- Hàng hóa xuất khẩu ra nước ngoài kể cả ủy thác xuất khẩu;

- Hàng hóa, bán vào khu phi thuế quan theo quy định của Thủ tướng Chính phủ; hàng bán cho cửa hàng miễn thuế;

- Các trường hợp được coi là xuất khẩu theo quy định của pháp luật về thương mại:

+ Hàng hóa gia công chuyển tiếp theo quy định của pháp luật thương mại về hoạt động mua, bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công hàng hóa với nước ngoài.

+ Hàng hóa gia công xuất khẩu tại chỗ theo quy định của pháp luật thương mại về hoạt động mua, bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công hàng hóa với nước ngoài.

+ Hàng hóa xuất khẩu để bán tại hội chợ, triển lãm ở nước ngoài.”

Căn cứ hướng dẫn trên, hàng hóa ủy thác gia công xuất khẩu không được coi là trường hợp xuất khẩu theo quy định của pháp luật thương mại. Trường hợp cơ sở ký hợp đồng gia công trực tiếp với nước ngoài nhưng sau đó ký hợp đồng giao lại cho cơ sở khác ở trong nước gia công thì khi xuất trả hàng, cơ sở trong nước nhận gia công xuất hóa đơn GTGT theo thuế suất của mặt hàng nhận gia công cho cơ sở ký hợp đồng gia công trực tiếp với nước ngoài. Cơ sở ký hợp đồng trực tiếp với nước ngoài khi xuất khẩu hàng gia công cho nước ngoài nếu đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định thì được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% và được khấu trừ, hoàn thuế GTGT.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh;
- Vụ Pháp chế;
- Ban PC:
- Lưu: VT, CS (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG   
Phạm Duy Khương

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1174/TCT-CS về việc thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa ủy thác gia công xuất khẩu do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.242
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.185.49