Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1172/TCHQ-GSQL năm 2019 về giám sát đối với hàng hóa sang tải tại địa điểm của Công ty Ngọc Sơn thuộc cảng Việt Trì do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1172/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Trần Đức Hùng
Ngày ban hành: 28/02/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1172/TCHQ-GSQL
V/v giám sát đối với hàng hóa sang tải tại địa điểm của Công ty Ngọc Sơn thuộc cảng Việt Trì

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hà Nội.

Trả lời công văn số 496/HQHN-GSQL ngày 25/02/2019 của Cục Hải quan thành phố Hà Nội đề nghị hướng dẫn việc giám sát lô hàng của Công ty cổ phần đầu tư thương mại xuất nhập khu Việt Phát sang tải tại Cảng Việt Trì; trên cơ sở báo cáo, giải trình tại Đơn đề nghị ngày 25/2/2019 của Công ty TNHH Ngọc Sơn, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Trường hợp Công ty TNHH Ngọc Sơn ủy thác cho Công ty cổ phần đầu tư thương mại xuất nhập khẩu Việt Phát thực hiện nhập khẩu, xuất khẩu hàng hóa và thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định của Luật Quản lý ngoại thương, Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ thì việc khai hải quan (khai thông tin người ủy thác, người nhận ủy thác) thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính. Trường hợp doanh nghiệp khai báo chưa đúng, đề nghị Cục Hải quan thành phố Hà Nội căn cứ quy định tại khoản 9 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính để hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện khai bổ sung theo đúng quy định.

2. Sau khi doanh nghiệp thực hiện khai bổ sung đúng quy định, Cục Hải quan thành phố Hà Nội chỉ đạo Chi cục Hải quan Phú Thọ giám sát lô hàng của Công ty TNHH Ngọc Sơn ủy thác cho Công ty cổ phần đầu tư thương mại xuất nhập khu Việt Phát nhập khẩu, xuất khẩu thực hiện việc sang tải tại cảng Việt Trì theo đúng hướng dẫn tại công văn số 1002/TCHQ-GSQL ngày 20/02/2019 của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan thành phố Hà Nội biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH Ngọc Sơn (đ/c: số 39 Phan Chu Trinh, thành phố Lào Cai) (t/h);
- Lưu: VT, GSQL

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Trần Đức Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1172/TCHQ-GSQL năm 2019 về giám sát đối với hàng hóa sang tải tại địa điểm của Công ty Ngọc Sơn thuộc cảng Việt Trì do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.681

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.125.29