Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 117/TXNK-PL hướng dẫn quy định nhập khẩu thuốc lá điện tử 2017

Số hiệu: 117/TXNK-PL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế xuất nhập khẩu Người ký: Trịnh Mạc Linh
Ngày ban hành: 09/01/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 117/TXNK-PL
V/v hướng dẫn quy định về nhập khu thuốc lá điện tử

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2017

Kính gửi: Ông Lê Hoàng Thanh Trường
(Phòng 1108, tòa nhà Sunwah, 115 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. HCM)

Cục Thuế xuất nhập khẩu nhận được công văn số 01/CV-VN (không đề ngày) của Công ty MlST trụ s tại Hồng Kông (đại diện liên hệ tại Việt Nam là ông Lê Hoàng Thanh Trường) đề nghị hướng dẫn quy định về phân loại hàng hóa nhập khẩu đối với thuốc lá điện tử có chất hóa học không độc hại và không chứa nguyên liệu thuốc lá. Về việc này, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

1. Về chính sách quản lý nhập khẩu thuốc lá điện tử

Đề nghị công ty nghiên cứu hướng dẫn tại công văn s 1173/BCT-XNK ngày 18/2/2014 của Bộ Công thương về chính sách và tiêu chuẩn/quy chuẩn thuốc lá điếu điện tử nhập khẩu, công văn số 2091/TCHQ-GSQL ngày 28/2/2014 về thủ tục hải quan nhập khẩu mặt hàng thuốc lá điếu điện tử và các văn bản pháp lý liên quan để thực hiện. Trường hợp còn vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ với Bộ Công thương là cơ quan quản lý chuyên ngành để được trả lời theo thẩm quyền.

2. Về mã số của thuốc lá điện tử

Căn cứ Điều 28 Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xut khẩu, nhập khẩu;

Theo giải trình tại công văn, công ty dự kiến hợp tác với công ty nhập khẩu tại Việt Nam nhằm tiến hành phân phối thuốc lá điện tử tại thị trường Việt Nam, do vậy đề nghị công ty phối hp với đối tác tại Việt Nam thực hiện thủ tục xác định trước mã số theo quy định tại Điều 24 Nghị định 08/2015/NĐ-CP và nộp hồ sơ xác định trước mã số theo quy định tại Thông tư s 38/2015/TT-BTC. Hồ sơ cụ thể gồm:

a) Đơn đề nghị xác định trước theo mẫu số 01/XĐTMS/TXNK Phụ lục VI ban hành kèm Thông tư này: 01 bản chính;

b) Mu hàng hóa dự kiến xuất khẩu, nhập khẩu.

Trường hợp không có mẫu hàng, tổ chức, cá nhân phải cung cấp tài liệu kỹ thuật (như bản phân tích thành phần, catalogue, hình ảnh hàng hóa), mô tả chi tiết thành phần, tính chất, cấu tạo, công dụng, phương thức vận hành của hàng hóa: 01 bản chính.

Cục Thuế xuất nhập khẩu thông báo để Công ty Cổ phần Bạch Minh biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PL - Nhung (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Mạc Linh

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 117/TXNK-PL ngày 09/01/2017 hướng dẫn quy định về nhập khẩu thuốc lá điện tử do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.226

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.143.213
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!