Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 1162/TCHQ-TXNK 2021 phân loại hàng hóa Thanh ray bằng nhôm hợp kim

Số hiệu: 1162/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đào Thu Hương
Ngày ban hành: 12/03/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1162/TCHQ-TXNK
V/v vướng mắc phân loại hàng hóa

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2021

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng cục Hải quan nhận được các công văn số 3477/HQHCM-TXNK ngày 30/11/2020 và số 3335/HQHCM-TXNK ngày 28/12/2020 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh (kèm hồ sơ) về việc vướng mắc phân loại mặt hàng khai báo “Thanh ray bng nhôm hợp kim AL6005-T5, dài 4500mm, được gia công theo bản vẽ thiết kế đlàm khung nhôm của hệ thống điện mặt trời áp mái” do Công ty cổ phần thiết bị điện ĐHĐ (Công ty) nhập khẩu, đăng ký tờ khai số 10356292624/A11 ngày 30/9/2020 tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực I. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích đphân loại hàng hóa, phân tích đkiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư s65/2017/TT-BTC ngày 27/06/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 09/2019/TT-BTC ngày 15/02/2019 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các phụ lục của Thông tư số 65/2017/TT-BTC ; tham khảo chú giải chi tiết HS 2017 của Tổ chức Hải quan thế giới;

Nhóm 76.04 bao gồm Nhôm ở dạng thanh, que và hình, kể cả các sản phẩm được đúc hoặc thiêu kết, có cùng hình dạng, đã được gia công thêm sau khi sản xuất (trừ cách ct gọt đơn giản hoặc cạo gỉ), với điều kiện là bằng cách đó chúng không mang đặc tính của các mặt hàng hoặc sản phẩm của nhóm khác.

Nhóm 76.10 bao gồm Các kết cấu bằng nhôm (trừ nhà lp ghép thuộc nhóm 94.06) và các bộ phận của các kết cấu bằng nhôm (ví dụ, cầu và nhịp cầu, tháp, cột lưới, mái nhà, khung mái, cửa ra vào và cửa sổ và các loại khung cửa và ngưỡng cửa ra vào, cửa chớp, lan can, cột trụ và các loại cột); tấm, thanh, dạng hình, ống và các loại tương tự bằng nhôm, đã được gia công để sử dụng làm kết cấu, những kết cấu này được đặc trưng bởi thực tế là một khi chúng được đặt đúng vị trí nào thì chúng thường vẫn ở đúng vị trí đó.

Trên cơ sở hồ sơ do Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh cung cấp, mặt hàng được xác định là Thanh bằng nhôm đã định hình, dạng hình rỗng, kích thước chiều dài 4500mm và mặt cắt ngang đồng nhất, chỉ được cắt sẵn theo chiều dài, chưa được đục lỗ, gn ốc hay gia công khác. Mặt hàng có công dụng để cố định tấm pin trên mái và liên kết các tấm pin theo chuỗi mắc nối tiếp nhau, các thanh ray nhôm được lắp trên mái nhà sử dụng các L-feet. Các sơ đồ bản vẽ gửi kèm hồ sơ không thhiện thanh kết cấu có kích thước 4500mm như chiều dài thanh ray nhôm. Do vậy, mặt hàng Thanh ray nhôm 4500mm nêu trên không được xác định là bộ phận của kết cấu và không phù hợp phân loại thuộc nhóm 76.10 như khai báo của doanh nghiệp. Mặt hàng phù hợp phân loại thuộc nhóm 76.04.

Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu nội dung nêu trên, căn cứ hồ sơ hải quan, tài liệu kỹ thuật, hàng hóa thực tế nhập khẩu đthực hiện phân loại và xử lý thuế đối với mặt hàng theo đúng quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- P.TCT Lưu Mạnh Tưởng (để b/c);
- Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố (để
t/hiện);
- Cục Kiểm định hải quan (để biết);
- Lưu: VT, TXNK-PL (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đào Thu Hương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1162/TCHQ-TXNK ngày 12/03/2021 vướng mắc phân loại hàng hóa “Thanh ray bằng nhôm hợp kim để làm khung nhôm của hệ thống điện mặt trời áp mái” do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.604

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.94.177
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!