Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1162/TCHQ-KTTT của Tổng Cục Hải quan về việc xử lý thuế nhập khẩu đối với hàng tạm nhập, tái xuất

Số hiệu: 1162/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 24/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1162/TCHQ-KTTT
V/v: Xử lý thuế nhập khẩu đối với hàng tạm nhập, tái xuất

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2006 

 

Kính gửi:  Cục hải quan thành phố Hải Phòng 

 

Ngày 11/10/2005, Bộ Tài chính đã có công văn số 12868/BTC-TCHQ hướng dẫn xử lý hoàn thuế, không thu thuế đối với hàng hóa tạm nhập - tái xuất, theo đó “Trường hợp doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa tạm nhập - tái xuất, nếu trong hợp đồng nhập khẩu và xuất khẩu có quy định người mua hàng thanh toán tiền hàng cho người bán và thanh toán tiền hoa hồng cho doanh nghiệp Việt Nam, đã được Chi cục Hải quan cửa khẩu xác nhận thực tạm và thực tái xuất khẩu thì chấp nhận chứng từ thanh toán tiền hoa hồng (phí dịch vụ) làm chứng từ hoàn thuế (không thu thuế) cho doanh nghiệp Việt Nam”.

Theo phản ảnh của một số doanh nghiệp, thì thực tế chỉ có hợp đồng xuất khẩu doanh nghiệp Việt Nam ký với đối tác nước ngoài có quy định Người mua hàng thanh toán tiền bán hàng cho người bán và thanh toán tiền hoa hồng cho doanh nghiệp Việt Nam, còn hợp đồng nhập khẩu không được quy định trong hợp đồng, do vậy cơ quan Hải quan chưa có đủ điều kiện để làm thủ tục hoàn thuế (không thu thuế) cho doanh nghiệp Việt Nam.

Để tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp Việt Nam, đồng thời bảo đảm chặt chẽ và đúng quy định của pháp luật; Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan thành phố Hải Phòng xử lý vấn đề trên như sau:

Nếu lô hàng tạm nhập - tái xuất thực hiện đúng quy định tại Quy chế kinh doanh theo phương thức tạm nhập - tái xuất ban hành kèm theo Quyết định số 1311/1998/QĐ-BTM ngày 31/10/1998 của Bộ Thương mại và đã được Chi cục Hải quan cửa khẩu xác nhận thực tạm nhập khẩu và thực tái xuất khẩu ra khỏi Việt Nam và hợp đồng xuất khẩu (hợp đồng bán hàng) có ghi Người mua thanh toán tiền hàng cho Người bán và thanh toán tiền hoa hồng cho doanh nghiệp Việt Nam, thì chấp nhận chứng từ thanh toán tiền hoa hồng (phí dịch vụ) làm chứng từ hoàn thuế (không thu thuế) cho doanh nghiệp Việt Nam.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hải Phòng biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (4).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1162/TCHQ-KTTT của Tổng Cục Hải quan về việc xử lý thuế nhập khẩu đối với hàng tạm nhập, tái xuất

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.424
DMCA.com Protection Status

IP: 18.204.227.250