Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1161/TCHQ-TXNK về hoàn thuế xuất nhập khẩu không có chứng từ nộp tiền bản chính do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1161/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 09/03/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1161/TCHQ-TXNK
V/v hoàn thuế XNK không có chứng từ nộp tiền bản chính

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 129/HQHCM-TXNK ngày 13/01/2012 của Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh về việc vướng mắc trong quá trình thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng cục Hải quan tại công văn số 7854/TCHQ-TXNK ngày 29/12/2010 về việc hoàn thuế nhập khẩu không có chứng từ nộp tiền bản chính. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Nhất trí với đề xuất của Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh: Kho bạc, ngân hàng xác nhận trên văn bản đề nghị của doanh nghiệp về nội dung chứng từ nộp ngân sách đầy đủ các thông tin sau:

+ Số ký hiệu chứng từ, ngày lập chứng từ.

+ Tên đơn vị/người nộp thuế; mã số thuế.

+ Số tờ khai, ngày tháng tờ khai; loại hình XNK.

+ Nội dung các khoản nộp ngân sách theo mục lục ngân sách.

+ Tên cơ quan quản lý thu.

- Trong trường hợp thanh toán bằng phương thức điện tử:

Căn cứ theo quy định về chứng từ phục hồi tại điểm 2.5, mục I phần B, Thông tư số 128/TT-BTC ngày 24/12/2008 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước: Khi Doanh nghiệp có văn bản đề nghị xác nhận số thuế đã nộp, Cục Hải quan có thể in chứng từ phục hồi, ký xác nhận và đóng dấu của đơn vị. Khi đó chứng từ phục hồi có giá trị như chứng từ gốc.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Kho bạc Nhà nước Việt Nam (p/hợp)
(Địa chỉ: 32 Cát Linh, Hà Nội);
- Các CHQ tỉnh, Tp (t/hiện);
- Lưu: VT, TXNK (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1161/TCHQ-TXNK về hoàn thuế xuất nhập khẩu không có chứng từ nộp tiền bản chính do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.459
DMCA.com Protection Status

IP: 3.84.186.122