Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 116/GSQL-GQ3 năm 2019 về hàng hóa vận chuyển chuyển cửa khẩu do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu: 116/GSQL-GQ3 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Nguyễn Anh Tuấn
Ngày ban hành: 11/01/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 116/GSQL-GQ3
V/v hàng hóa vận chuyển chuyển cửa khẩu

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Liên quan đến vướng mắc nêu tại công văn số 2538/HQHCM-GSQL ngày 19/9/2018 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh và công văn số 1616/TCT-VP ngày 28/8/2018 của Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn đối với hàng hóa vận chuyển thay đổi cửa khẩu xuất, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Trước mắt, đối với trường hợp hàng hóa xuất khẩu đã được thông quan, hàng hóa đã đưa vào khu vực giám sát hải quan tại cửa khẩu nhưng người khai hải quan có yêu cầu thay đổi cửa khẩu xuất, cảng xếp hàng, đề nghị Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh và Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn thực hiện theo đúng quy định về việc khai bổ sung thông tin tờ khai hải quan tại điểm a.3 khoản 2 Điều 20 Thông tư 38/2014/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 9 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC và thực hiện công tác giám sát hải quan theo quy định tại Khoản 4 Điều 52b Thông tư 38/2015/TT-BTC sửa đổi bổ sung tại khoản 32 Điều 1 được Thông tư 39/2018/TT-BTC.

Về lâu dài, trên cơ sở tình hình thực tế và vướng mắc phát sinh tại đơn vị, Cục Giám sát quản lý sẽ nghiên cứu, đề xuất báo cáo lãnh đạo Tổng cục Hải quan, lãnh đạo Bộ Tài chính để sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TCT Tân cảng Sài Gòn (thay t/
lời); (đ/c: 722 Điện Biên Phủ, P.22, Q. Bình Thạnh, TP. HCM)
- Lưu: VT, GQ3 (03b)
.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 116/GSQL-GQ3 năm 2019 về hàng hóa vận chuyển chuyển cửa khẩu do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.343

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.192.241