Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 11561/TCHQ-TXNK năm 2016 về thuế giá trị gia tăng đối với hệ thống nhà kính đồng bộ nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 11561/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đào Thu Hương
Ngày ban hành: 08/12/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11561/TCHQ-TXNK
V/v thuế GTGT đối với hệ thống nhà kính đồng bộ nhập khẩu

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2016

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai;
- Cục Hải quan TP.Hà Nội;
- Công ty TNHH đầu tư Sản xuất và phát triển Nông nghiệp VinEco.
- Công ty TNHH Đầu tư sản xuất và phát triển nông nghiệp VinEco - Tam Đảo.
(Thị trấn Gia Khánh, H. Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc)

 

Trả lời công văn số 377/2016/CV-VINECO-VINECOTĐ ngày 24/11/2016 của Công ty TNHH đầu tư Sản xuất và phát triển Nông nghiệp VinEco và Công ty TNHH Đầu tư sản xuất và phát triển nông nghiệp Vinco - Tam Đảo đề nghị hoàn trả số tiền thuế GTGT đã nộp khâu nhập khẩu đối với hệ thống nhà kính đồng bộ phục vụ sản xuất nông nghiệp, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 25/10/2016, Bộ Tài chính có công văn số 15155/BTC-CST hướng dẫn thuế GTGT đối với hệ thống nhà kính đồng bộ nhập khẩu (gửi kèm).

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai, Cục Hải quan TP.Hà Nội thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại công văn số 15155/BTC-CST ngày 25/10/2016. Trường hợp có vướng mắc, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai, Cục Hải quan TP.Hà Nội báo cáo Tổng cục Hải quan và nêu ý kiến đề xuất để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai, Cục Hải quan TP Hà Nội, Công ty TNHH đầu tư Sản xuất và phát triển Nông nghiệp VinEco, Công ty TNHH Đầu tư sản xuất và phát triển nông nghiệp VinEco - Tam Đảo biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT,
TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đào Thu Hương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 11561/TCHQ-TXNK năm 2016 về thuế giá trị gia tăng đối với hệ thống nhà kính đồng bộ nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


664
DMCA.com Protection Status

IP: 3.231.226.13