Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Công văn 1142/TCHQ-TXNK 2021 phân loại mặt hàng dung dịch poly isobutyl vinyl ether

Số hiệu: 1142/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đào Thu Hương
Ngày ban hành: 11/03/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1142/TCHQ-TXNK
V/v phân loại mặt hàng dung dịch poly(isobutyl vinyl ether) trong dung môi hữu cơ dễ bay hơi

Hà Nội, 11 tháng 3 năm 2021

Kính gửi: Các Cục hải quan tỉnh, thành phố.

Trong quá trình rà soát thông tin trên hệ thống MHS và Customslab đối với mặt hàng có kết quả phân tích là dung dịch poly(isobutyl vinyl ether) trong dung môi hữu cơ dễ bay hơi, hàm lượng dung môi hữu cơ lớn hơn 50% tính theo trọng lượng dung dịch, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về phân loại hàng hóa:

Căn cứ Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/06/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 09/2019/TT-BTC ngày 15/02/2019 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các Phụ lục của Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017;

Mặt hàng được xác định là dung dịch poly(isobutyl vinyl ether) trong dung môi hữu cơ dễ bay hơi, hàm lượng dung môi hữu cơ lớn hơn 50% tính theo trọng lượng dung dịch, phù hợp phân loại vào nhóm 32.08, phân nhóm 3208.20, mã số 3208.20.90.

2. Theo quy định tại điểm g Khoản 1 Điều 18 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính:

g) Người khai hải quan được sử dụng kết quả phân tích, phân loại của lô hàng đã được thông quan trước đó đ khai tên hàng, mã s cho các lô hàng tiếp theo có cùng tên hàng, thành phần, tính chất lý hóa, tính năng, công dụng, nhập khu từ cùng một nhà sản xuất trong thời hạn 03 năm k từ ngày có kết quả phân tích, phân loại; trừ trường hợp quy định của pháp luật làm căn cứ ban hành thông báo kết quả phân tích, phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được sửa đổi, bổ sung, thay thế;

Đối chiếu quy định nêu trên thì các Thông báo kết quả phân loại số 11681/TB-TCHQ ngày 25/9/2014, 5410/TC-TCHQ ngày 15/6/2015 và 8928/TB-TCHQ ngày 16/9/2016 đối với mặt hàng có kết quả phân tích là “dung dịch poly(vinyl isobutyl ether) trong dung môi hữu cơ dễ bay hơi, hàm lượng dung môi hữu cơ lớn hơn 50% tính theo trọng lượng dung dịch” không được tiếp tục sử dụng để khai báo cho các lô hàng tiếp theo

Đề nghị thực hiện phân loại mặt hàng “dung dịch poly(vinyl isobutyl ether) trong dung môi hữu cơ dễ bay hơi, hàm lượng dung môi hữu cơ lớn hơn 50% tính theo trọng lượng dung dịch” theo hướng dẫn tại điểm 1 nêu trên.

Tổng cục Hải quan thông báo đ các Cục hải quan tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Lưu Mạnh Tưởng (để b/c);
- Cục Kiểm định Hải quan (để biết);
- Công ty CP Sơn Đồng Nai
(Đường s 7 KCN Biên Hòa 1, Biên Hòa, Đồng Nai);
- Công ty TNHH Adora Paints (Việt Nam) (Lô B3, đường N14&D4, KCN Đồng An II, Th Dầu 1, Bình Dương);
- Công ty TNHH Brenntag Việt Nam (202 Hoàng Văn Thụ, P.9, Q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh);
- Lưu: VT, TXNK-PL-Na (3b).

TL.TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Đào Thu Hương

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1142/TCHQ-TXNK ngày 11/03/2021 về phân loại mặt hàng dung dịch poly(isobutyl vinyl ether) trong dung môi hữu cơ dễ bay hơi do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


410

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.77.73
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!