Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1141/GSQL-TH năm 2016 hướng dẫn thủ tục hải quan do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Số hiệu: 1141/GSQL-TH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Nguyễn Nhất Kha
Ngày ban hành: 23/08/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1141/GSQL-TH
V/v hướng dẫn thủ tục hải quan

Hà Nội, ngày 23 tháng 08 năm 2016

 

Kính gửi: Văn phòng đại diện LG International
(Đ/c: 273 Kim Mã, tầng 4, tòa nhà Toserco, quận Ba Đình, Hà Nội)

Trả lời công văn số 17/CV-PTDA ngày 4/8/2016 của Văn phòng đại diện LG International tại Việt Nam (LGIVN) về việc dự án quản lý hàng gửi kho ngoại quan, Cục Giám sát quản lý về hải quan có ý kiến như sau:

1. Về việc thực hiện dự án đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam:

Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 45 Luật doanh nghiệp năm 2014 thì “Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó.”

Do vậy, Văn phòng đại diện tại Việt Nam (LGIVN) của Tập đoàn LGI không có tư cách pháp nhân riêng để thực dự án nêu tại công văn số 17/CV-PTDA dẫn trên.

2. Về quy định đối với hàng hóa gửi kho ngoại quan:

Căn cứ quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 84 Nghị định 08/2015/NĐ-CP thì hợp đồng thuê kho ngoại quan do chủ kho ngoại quan và chủ hàng hoặc người được chủ hàng ủy quyền hợp pháp thỏa thuận theo quy định của pháp luật.

Căn cứ quy định tại Điều 83 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ thì trường hợp chủ hàng không trực tiếp thực hiện thủ tục hải quan và các dịch vụ được phép thực hiện trong kho ngoại quan đối với hàng hóa gửi kho thì được ủy quyền cho đại lý làm thủ tục hải quan thực hiện.

3. Về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan đề nghị Công ty thực hiện theo quy định tại Điều 20 Luật Hải quan năm 2014, Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính.

Cục Giám sát quản lý về hải quan trả lời để Văn phòng đại diện LG International tại Việt Nam được biết và tham khảo các quy định dẫn trên để thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1141/GSQL-TH năm 2016 hướng dẫn thủ tục hải quan do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


514
DMCA.com Protection Status

IP: 54.83.93.85