Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1129/TCHQ-TXNK 2021 phân loại đối với mặt hàng Baytherm 11 CD009

Số hiệu: 1129/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đào Thu Hương
Ngày ban hành: 11/03/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1129/TCHQ-TXNK
V/v phân loại và xử lý thuế đối với mặt hàng “Baytherm 11 CD009”

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2021

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đng Nai.

Liên quan đến việc phân loại mặt hàng có tên khai báo “Chế phẩm hoạt động bmặt noionic, dạng lỏng, chưa đóng gói bán lẻ - Baytherm 11 CD 009” do Công ty TNHH Điện máy Aqua Việt Nam nhập khẩu tại tờ khai hải quan số 10300594674/A12 ngày 23/11/2019 đăng ký tại Chi cục Hải quan Biên Hòa, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về việc phân loại hàng hóa

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích đkiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm;

Căn cứ Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 09/2019/TT-BTC ngày 15/02/2019 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các phụ lục của Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Căn cứ kết quả phân tích tại Thông báo kết quả phân tích kèm mã số hàng hóa số 249/TB-KĐ4 ngày 20/02/2020 của Cục kiểm định Hải quan;

Trên cơ sở tham khảo Chú giải chi tiết HS nhóm 34.02 và nhóm 38.24:

Mặt hàng “Chế phm hoạt động bề mặt noionic, dạng lỏng, chưa đóng gói bán lẻ - Baytherm 11 CD 009” có bản chất là chế phẩm có thành phần chính là hợp chất polyol và hợp chất amin, dung dịch 0.5% trong nước làm giảm sức căng bề mặt xuống dưới 45 mN/m, dạng nonion, chưa đóng gói bán lẻ, dạng lỏng, được phân loại như sau:

- Trường hợp mặt hàng được sử dụng với mục đích mà ở đó đặc tính hoạt động bề mặt là công dụng chính (ví dụ mặt hàng dùng để sản xuất chất tẩy rửa, chất phân tán, nhũ hóa, chế phẩm làm sạch ...) thì phù hợp phân loại vào phân nhóm 3402.90;

- Trường hợp mặt hàng được sử dụng với mục đích không liên quan đến chức năng hoạt động bề mặt hoặc chức năng hoạt động bề mặt chỉ là phụ hoặc không được yêu cầu so với công dụng chính của hàng hóa (ví dụ mặt hàng được sử dụng với vai trò chất tham gia phản ứng với isocyanate, đsản xuất mút xốp (polyurethan foam)), thì bị loại trừ khỏi nhóm 34.02. Khi đó, mặt hàng có chứa hợp chất amin là chất xúc tác cho quá trình sản xuất mút xốp nên phù hợp phân loại vào nhóm 38.24 "Chất gn đã điều chế dùng cho các loại khuôn đúc hoặc lõi đúc; các sản phẩm và chế phm hóa học của ngành công nghiệp hóa chất hoặc các ngành công nghiệp có liên quan (kể cả các sản phẩm và chế phm chứa hỗn hợp các sản phẩm tự nhiên), chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác", phân nhóm 3824.9x.

2. Về việc kiểm tra thực tế sử dụng hàng hóa

Yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai chủ trì, phối hợp cùng Cục Kiểm định Hải quan kiểm tra thực tế sử dụng hàng hóa tại tại Công ty theo hướng dẫn nêu trên đxác định mục đích, công dụng của hàng hóa, trên cơ sở đó thực hiện phân loại hàng hóa và xử lý thuế theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Kiểm định hải quan (để phối hợp);
- Công ty TNHH Điện máy Aqua Việt Nam
(Số 8, đường 17A, KCN Biên Hòa 2, P. An Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) (để thực hiện);
- PTCT Lưu Mạnh Tư
ng (để báo cáo);
- Lưu: VT, TXNK-PL-Hng (3b).

TL.TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Đào Thu Hương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1129/TCHQ-TXNK ngày 11/03/2021 về phân loại và xử lý thuế đối với mặt hàng “Baytherm 11 CD009” do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


364

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.172.188
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!