Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1125/CV-NN-TĂCN ngày 10/09/2004 của Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn về việc bổ sung quy cách bao gói nguyên liệu TĂCN nhập khẩu

Số hiệu: 1125/CV-NN-T¡CN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Hoàng Kim Giao
Ngày ban hành: 10/09/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1125/CV-NN-T¡CN
V/v Bổ sung quy cách bao gói nguyên liệu TĂCN nhập khẩu

Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2004

 

Kính gửi: Văn phòng đại diện Công ty Nestlé (Thai) Ltd. tại Đồng Nai

 

Cục Nông nghiệp - Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn đã nhận được văn bản số THQ/NTT-30/4 ngày 07 tháng 9 năm 2004 của Công ty về việc xin bổ sung quy cách bao gói thức ăn chăn nuôi nhập khẩu. Cục Nông nghiệp có ý kiến như sau:

1. Bổ sung quy cách bao gói cho 03 mặt hàng thức ăn chăn nuôi nhập khẩu nêu tại công văn số 040/CV-NN-TĂCN ngày 09 tháng 10 năm 2000 của Cục Nông nghiệp, cụ thể như sau:

STT

Tên nguyên liệu TĂCN

Số đăng ký nhập khẩu

Dạng và quy cách bao gói

Đã đăng ký

Nay bổ sung thêm

1

ALPO (Adult-Beef, Liver & Vegetable)

NU-1719-10/3-NN

- Túi: 120g; 500g; 1,5kg; 3kg; 8kg và 15kg.
- Hộp: 48x120g; 12x500g; 6x1,5kg; 4x3kg

 
 
Túi: 11kg

2

ALPO (Adult-Chicken, Liver & Vegetable)

Nu-1720-10/3-NN

3

ALPO (Puppy-Beef, Milk & Vegetable

Nu-1721-10/3-NN

2. Các nội dung khác của các mặt hàng nêu trên vẫn giữ nguyên như cũ.

3. Văn phòng phải thực hiện đúng những quy định trong Nghị định 15/CP ngày 19/3/1996 của Chính phủ; Thông tư 08/NN-KNKL/TT ngày 17/9/1996 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về Quản lý thức ăn chăn nuôi cũng như những quy định pháp luật hiện hành khác có liên quan.

 

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC NÔNG NGHIỆP
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Hoàng Kim Giao

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1125/CV-NN-TĂCN ngày 10/09/2004 của Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn về việc bổ sung quy cách bao gói nguyên liệu TĂCN nhập khẩu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.216

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.172.217.40