Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1122/TCHQ-TXNK về phân loại mặt hàng dây hàn hợp kim do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1122/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 08/03/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1122/TCHQ-TXNK
V/v phân loại mặt hàng dây hàn hợp kim

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng

Trả lời công văn số 3965/HQHP-TXNK ngày 24/08/2011 của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng về việc phân loại mặt hàng: “Dây hàn hợp kim”, đường kính 2,8mm, có lõi là bột màu đen (hàm lượng C=23,6%; Cr=73,05%... tính theo trọng lượng) bên ngoài được bọc lớp thép không hợp kim dày 0,3mm, thường dùng cho hàn hồ quang điện. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/04/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

- Đối với các lô hàng nhập khẩu trước ngày 01/01/2012:

Căn cứ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 107/2007/QĐ-BTC ngày 25/12/2007 thì mặt hàng “Dây hàn hợp kim” được phân loại vào mã số: 8311.90.00.10 “Dây hàn hợp kim, hàm lượng cacbon từ 4,5% trở lên và hàm lượng crom từ 20% trở lên”;

Căn cứ Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 184/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010, mặt hàng trên có thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 0%.

- Đối với các lô hàng nhập khẩu sau ngày 01/01/2012:

Căn cứ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 thì mặt hàng “Dây hàn hợp kim” được phân loại vào mã số: 8311.20.20 “Dây hàn bằng thép hợp kim, có lõi là chất trợ dung chứa hàm lượng cacbon từ 4,5% trở lên và hàm lượng crom từ 20% trở lên”;

Căn cứ Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 157/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011, mặt hàng trên có thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 0%. 

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Hải Phòng biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các cục HQ tỉnh, TP (để thực hiện thống nhất);
- Lưu: VT, TXNK (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1122/TCHQ-TXNK về phân loại mặt hàng dây hàn hợp kim do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.988
DMCA.com Protection Status

IP: 3.82.52.91