Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1121/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc giãn thời hạn nộp thuế đối với lô hàng nhập khẩu vật tư thiết bị nhập khẩu để đóng tàu xuất khẩu

Số hiệu: 1121/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 22/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1121/TCHQ-KTTT
V/v: Giãn thời hạn nộp thuế NK đối với vật tư thiết bị NK đóng tàu XK

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2006

 

Kính gửi:

- Cục hải quan Tp. Hải Phòng
- Nhà máy đóng tàu Sông Cấm 
47 Chi Lăng, Hồng Bàng, Hải Phòng

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1196/HQHP-PNV ngày 13.3.2006 của Cục Hải quan Hải Phòng; Công văn số 10/CV ngày 3/2/2006 và công văn số 12/CV ngày 3/2/2006 của Nhà máy đóng tàu Sông Cấm về việc giãn thời hạn nộp thuế đối với lô hàng nhập khẩu vật tư thiết bị nhập khẩu để đóng tàu xuất khẩu. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại điểm 2.2.1.1, mục III, phần C, Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;

Căn cứ giải trình của doanh nghiệp tại công văn số 32/CV ngày 9.3.2006 gửi Cục Hải quan Hải Phòng, các công văn gửi Tổng cục Hải quan nêu trên và báo cáo của Cục Hải quan Hải Phòng tại công văn số 1196/HQHP-PNV ngày 13.3.2006; Để tạo điều kiện cho doanh nghiệp có đủ thời gian đóng mới tàu xuất khẩu theo Hợp đồng đã ký. Tổng cục Hải quan đồng ý áp dụng thời hạn nộp thuế nhập khẩu dài hơn 9 tháng đối với nguyên liệu vật tư nhập khẩu để đóng tàu xuất khẩu theo các Hợp đồng xuất khẩu số ASD 2810/511521-511522 ngày 20.11.2004 đóng mới tàu ASD 2810 và Hợp đồng xuất khẩu số YN512203-04 ngày 5/4/2004 đóng mới tàu ASD 2411, cụ thể như sau:

Số TT

Tờ khai

Thuế nhập khẩu

Thời gian gia hạn nộp thuế

Số tờ khai

Ngày

01

334/NK/SXXK

18.2.2005

433.306

Hết ngày 30/6/2006

02

890/NK/SXXK

08.4.2005

47.129.074

Hết ngày 30/6/2006

03

2010/NK/SXXK

07.6.2005

8.651.425

Hết ngày 30/6/2006

04

3322/NK/SXXK

06.9.2005

45.158.400

Hết ngày 30/6/2006

05

148/NK/SXXK

19.1.2005

75.347.448

Hết ngày 30/9/2006

 

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Hải Phòng, Nhà máy đóng tàu Sông Cấm được biết và thực hiện.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1121/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc giãn thời hạn nộp thuế đối với lô hàng nhập khẩu vật tư thiết bị nhập khẩu để đóng tàu xuất khẩu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.068
DMCA.com Protection Status