Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1120/GSQL-GQ2 năm 2016 vướng mắc khi thực hiện công văn 3474/TCHQ-GSQL xác định số thuế phải nộp đối với hợp đồng gia công, tờ khai nhập sản xuất xuất khẩu tồn đọng do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu: 1120/GSQL-GQ2 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Vũ Lê Quân
Ngày ban hành: 16/08/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1120/GSQL-GQ2
V/v vướng mắc khi thực hiện công văn số 3474/TCHQ-GSQL

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 2110/HQHCM-TXNK ngày 04/08/2016 của Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh vướng mắc về việc xác định số thuế phải nộp đối với các hợp đồng gia công, tờ khai nhập sản xuất xuất khẩu tồn đọng theo công văn số 3474/TCHQ-GSQL ngày 17/4/2015 của Tổng cục Hải quan, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Đối với hợp đồng gia công, tờ khai nhập sản xuất xuất khẩu đăng ký trước thời Điểm Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính có hiệu lực (trước ngày 01/04/2015):

Yêu cầu Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh thực hiện việc xác định số thuế phải nộp đối với hợp đồng gia công, tờ khai nhập sản xuất xuất khẩu tồn đọng theo hướng dẫn tại công văn số 3474/TCHQ-GSQL ngày 17/4/2015 của Tổng cục Hải quan.

2. Đối với hợp đồng gia công, tờ khai nhập sản xuất xuất khẩu đăng ký sau thời Điểm Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính có hiệu lực (sau ngày 01/04/2015):

- Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh tăng cường công tác quản lý, theo dõi hoạt động gia công, sản xuất xuất khẩu để kịp thời phát hiện, ngăn chặn tình trạng lợi dụng loại hình gia công, sản xuất xuất khẩu để gian lận thương mại, trốn thuế.

- Việc xử lý quá hạn nộp báo cáo quyết toán tình hình sử dụng nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị trong đó có biện pháp xử lý đối với tổ chức, cá nhân bỏ trốn, mất tích được quy định tại Điều 65 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính. Đề nghị Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh căn cứ quy định trên để tổ chức thực hiện.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Lê Quân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1120/GSQL-GQ2 năm 2016 vướng mắc khi thực hiện công văn 3474/TCHQ-GSQL xác định số thuế phải nộp đối với hợp đồng gia công, tờ khai nhập sản xuất xuất khẩu tồn đọng do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


348
DMCA.com Protection Status

IP: 54.205.211.87