Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1117/TCHQ-CCHĐH vướng mắc thực hiện thủ tục hải quan điện tử do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1117/TCHQ-CCHĐH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 08/03/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1117/TCHQ-CCHĐH
V/v vướng mắc trong thực hiện thủ tục hải quan điện tử

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Hải quan Bình Dương

Phúc đáp công văn số 377/HQBD-GSQL ngày 17/02/2012 của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương về việc vướng mắc tiêu chí lựa chọn doanh nghiệp chế xuất (DNCX) tham gia thủ tục hải quan điện tử, Tổng cục Hải quan hướng dẫn như sau:

Ngày 19/12/2011, Tổng cục Hải quan đã ban hành công văn số 6426/TCHQ-CCHĐH về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 2544/QĐ-TCHQ , theo đó trong thời gian đầu thí điểm DNCX phải đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Khoản 1, công văn 6426/TCHQ-CCHĐH thì mới được lựa chọn để thực hiện. Theo phản ánh vướng mắc của Cục Hải quan Bình Dương thì có 13 doanh nghiệp dự kiến thực hiện thì chỉ có 01 doanh nghiệp đáp ứng đầy đủ các điều kiện để triển khai.

Căn cứ lộ trình quy định tại Khoản 2, công văn 6426/TCHQ-CCHĐH, Tổng cục Hải quan đề nghị trong thời gian đầu thí điểm chỉ áp dụng cho DNCX đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định. Sau khi tổng kết sẽ quyết định mở rộng đối với DNCX khác.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Bình Dương biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, CCHĐH (4b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1117/TCHQ-CCHĐH vướng mắc thực hiện thủ tục hải quan điện tử do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.273
DMCA.com Protection Status

IP: 107.23.176.162