Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1104/XNK-XXHH năm 2020 về C/O mẫu AANZ để hưởng ưu đãi theo Hiệp định AANZFTA do Cục Xuất nhập khẩu ban hành

Số hiệu: 1104/XNK-XXHH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Xuất nhập khẩu Người ký: Nguyễn Cẩm Trang
Ngày ban hành: 02/10/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
CỤC XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1104/XNK-XXHH
V/v C/O mẫu AANZ để hưởng ưu đãi theo Hiệp định AANZFTA

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2020

 

Kính gửi: Công ty TNHH Logistics Quốc tế Việt Cam
(Đ/c: ấp Chiến Thắng, xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp, ĐT: 0981 989 049)

Trả lời công văn số 02/CV-CTY ngày 29 tháng 9 năm 2020 của Công ty TNHH Logistics Quốc tế Việt Cam về C/O mẫu AANZ để hưởng ưu đãi theo Hiệp định thành lập khu vực thương mại tự do giữa ASEAN, Úc và Niu Di-lân (Hiệp định AANZFTA), Cục Xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

Do Cam-pu-chia là một nước thành viên của Hiệp định AANZFTA, hàng hóa của Cam-pu-chia nhập khẩu vào Việt Nam mà đáp ứng quy tắc quy tắc xuất xứ theo Hiệp định AANZFTA (được cơ quan có thẩm quyền của Cam-pu-chia cấp C/O mẫu AANZ) sẽ được hưởng ưu đãi thuế quan theo Hiệp định này.

Liên quan đến việc hưởng ưu đãi thuế quan cho lô hàng khi làm thủ tục nhập khẩu tại Việt Nam, đề nghị Công ty liên hệ với Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính) để được hướng dẫn theo chức năng, thẩm quyền.

Cục Xuất nhập khẩu thông báo để Công ty thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan;
- Lưu: VT, XXHH, vannthi.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Cẩm Trang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1104/XNK-XXHH năm 2020 về C/O mẫu AANZ để hưởng ưu đãi theo Hiệp định AANZFTA do Cục Xuất nhập khẩu ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.267

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.242.55