Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1095/TCHQ-GSQL về tạm nhập khẩu miễn thuế xe ô tô do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1095/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 01/03/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1095/TCHQ-GSQL
V/v tạm nhập khẩu miễn thuế xe ô tô

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2010

 

Kính gửi:

Tổ chức Marie Stopes Intemational tại Việt Nam (MSIVN)
(đ/c: căn hộ số 201-205, Nhà A1, Khu Ngoại giao đoàn Vạn Phúc 298 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam).

 

Trả lời công văn Số 01572010 CV-MSIVN ngày 26/01/2010 của Tổ chức Marie Stopes Intemational tại Việt Nam - MSIVN (hoạt động theo giấy phép Văn phòng đại diện số AU031/UB-ĐD, có thời hạn đến 20/12/2009 do Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài cấp) về việc đề nghị được giải quyết thủ tục tạm nhập khấu 01 xe Ô tô hiệu Toyota Prado Vx 8 S.Spl A/T, Sản xuất năm 2009, mới 100% theo tiêu chuẩn miễn thuế, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Trên cơ sở nội dung quy định tại Điều 41 Pháp lệnh về ưu đãi, miễn trừ dành cho cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam ngày 23/8/1993 và nội dung xác nhận của Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Công văn số 50/UB-CV ngày 22/01/2010 về việc giấy phép Văn phòng đại diện số AU031/UB-ĐD đang được gia hạn trong thời hạn 03 năm và chờ ký kết văn bản Thỏa thuận khung với Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, Tổng cục Hải quan đề nghị Tổ chức Marie Stopes Intemational tại Việt Nam (MSIVN) liên hệ trực tiếp với cục Hải quan thành phố Hà Nội để được giải quyết thủ tục tạm nhận chiếc xe ô tô nêu trên về tự bảo quản tại trụ sở Tổ chức Marie Stopes Intemational tại Việt Nam (MSIVN).

Sau khi văn bản Thỏa thuận khung được ký, Tổ chức Marie Stopes Intemational tại Việt Nam (MSIVN) liên hệ với Cục Hải quan thành phố Hà Nội để được hướng dẫn giải quyết thủ tục cấp giấy phép tạm nhập khẩu miễn thuế chiếc xe ô tô nêu trên theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.

Tổng cục Hải quạn trả lời để Tố chức Marie Stopes Intemational tại Việt Nam (MSIVN) được biết./|

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Cục HQ TP. Hà Nội, Cục HQ TP. Hải Phòng (để thực hiện);
- Lưu: VT, GSQL (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1095/TCHQ-GSQL về tạm nhập khẩu miễn thuế xe ô tô do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.110
DMCA.com Protection Status

IP: 107.23.176.162