Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1091/TCHQ-GSQL của Tổng Cục Hải quan về điều kiện để được áp dụng thủ tục chuyển cửa khẩu đối với mặt hàng nhập khẩu là linh kiện điện thoại cố định

Số hiệu: 1091/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Hạnh Thu
Ngày ban hành: 20/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1091/TCHQ-GSQL
V/v: Điều kiện được áp dụng thủ tục chuyển cửa khẩu

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2006 

 

Kính gửi:

Công ty TNHH xuất nhập khẩu Nam Hòa
Địa chỉ: số 85 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Tp. Hà Nội

 

Trả lời công văn số 98/CVNH ngày 6/3/2006 của Công ty TNHH Nam Hoa về điều kiện điện để được áp dụng thủ tục chuyển cửa khẩu đối với mặt hàng nhập khẩu là linh kiện thoại cố định, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Vấn đề ngày, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 987/TCHQ-GSQL ngày 13/3/2006 hướng dẫn Cục Hải quan Lạng Sơn thực hiện (gửi kèm). Theo đó, căn cứ quy định tại khoản b, Điều 18 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan, nếu Quý Công ty không có nhà máy, cơ sở sản xuất, việc nhập khẩu linh kiện điện thoại cố định để cung ứng cho doanh nghiệp khác thì không được áp dụng thủ tục chuyển cửa khẩu.

Đề nghị Quý Công ty liên hệ với Cục Hải quan Lạng Sơn để được giải quyết theo thẩm quyền.

Tổng cục Hải quan trả lời để Quý Công ty được rõ./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục Hải quan Lạng Sơn;
- Lưu: VT, GSQL (3 bản)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Hạnh Thu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1091/TCHQ-GSQL của Tổng Cục Hải quan về điều kiện để được áp dụng thủ tục chuyển cửa khẩu đối với mặt hàng nhập khẩu là linh kiện điện thoại cố định

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.256
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.214.125