Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 10906/BTC-TCHQ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 18/08/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 10906/BTC-TCHQ
V/v trả lời công văn số 156/CV-LCIH

Hà Nội, ngày 18 tháng 08 năm 2010

 

Kính gửi:

Công ty Liên doanh Khách sạn Quốc tế Lào Cai
(88 Thủy Hoa, phường Duyên Hải, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai)

 

Bộ Tài chính nhận được công văn số 156/CV-LCIH ngày 15/6/2010 của Công ty Liên doanh Khách sạn Quốc tế Lào Cai về việc xin miễn nộp số tiền thuế truy thu đối với hàng hóa nhập khẩu, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ Quyết định số 2661/QĐ-BTC ngày 28/10/2009 về việc giải quyết khiếu nại lần hai của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Công ty đã thực hiện Điều 1 Quyết định này, đã nộp số tiền thuế truy thu vào ngân sách là: 940.335.481 đồng đối với 03 tờ khai hàng hóa nhập khẩu trong phạm vi 05 năm.

Căn cứ Điều 2 của Quyết định trên, Công ty phải tự khai, tự nộp thuế đối với 07 tờ khai hàng hóa nhập khẩu (số 766/NK/ĐT ngày 23/12/2002; số 760/NK/ĐT ngày 20/12/2002; số 763/NK/ĐT ngày 21/12/2002; số 318/NK/ĐT ngày 14/5/2003; số 711/NK/ĐT ngày 21/11/2003; số 791/NK/ĐT ngày 18/12/2003; số 291/NK/ĐT ngày 3/5/2003) ngoài thời hạn 05 năm (965.725.744 đồng). Đến nay, Công ty vẫn chưa nộp số tiền thuế trên và có văn bản số 156/CV-LCIH nói trên xin được miễn truy thu.

Công ty căn cứ Điều 13 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ngày 26/12/1991 và Thông tư số 172/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 hướng dẫn thi hành Nghị định 54/CP ngày 28/8/1993 và Nghị định 94/1998/NĐ-CP ngày 17/11/1998 để đề nghị miễn truy thu số thuế này.

Tuy nhiên, Điều 13 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ngày 26/12/1991 chỉ quy định khi lý do miễn thuế thay đổi thì phải thu đủ thuế, mà không giới hạn về thời hạn truy thu. Cụ thể, đối với trường hợp này, hàng hóa do Công ty nhập khẩu thuộc 07 tờ khai từ các năm 2002, 2003 đã được UBND tỉnh Lào Cai xét miễn thuế, nhưng sau đó UBND tỉnh Lào Cai đã có Quyết định rút lại Quyết định ưu đãi miễn thuế nhập khẩu thì Công ty phải kê khai nộp đủ số thuế của 07 tờ khai này. Hơn nữa, Điều 13 được giữ ổn định không sửa đổi, bổ sung suốt quá trình dài cho đến Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu năm 2005.

Về vấn đề các trường hợp truy thu theo quy định tại Thông tư 172/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 không có trường hợp của Công ty, căn cứ khoản 2 Điều 83 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 ngày 3/6/2008: “Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn” thì phải áp dụng Điều 13 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ngày 26/12/1991.

Trường hợp của Công ty không nằm trong các trường hợp được xét xóa nợ tiền thuế theo quy định của pháp luật nên vẫn phải truy thu.

Bộ Tài chính trả lời để Công ty biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ CST, Vụ PC-BTC;
- Lưu: VT, TCHQ.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 10906/BTC-TCHQ ngày 18/08/2010 trả lời Công văn 156/CV-LCIH về xin miễn nộp số tiền thuế truy thu đối với hàng hóa nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.804

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.71.155
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!