Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1089/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Hạnh Thu
Ngày ban hành: 20/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1089/TCHQ-GSQL
V/v: Báo cáo văn bản của UBND địa phương không phù hợp với quy định pháp luật

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2006 

 

Kính gửi:  Cục hải quan các tỉnh, thành phố

 

Thời gian qua, một số UBND tỉnh, TP ban hành văn bản không phù hợp với quy định hiện hành về quản lý xuất nhập khẩu hàng hóa và pháp luật về thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Cục Hải quan các tỉnh, TP cần tham mưu giúp UBND địa phương trong việc ban hành văn bản liên quan đến chính sách quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu. Trường hợp UBND địa phương ban hành văn bản không phù hợp với chính sách quản lý về hoạt động xuất nhập khẩu và pháp luật về thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, yêu cầu Cục Hải quan tỉnh, thành phố phải thực hiện đúng các quy định pháp luật, đồng thời phải báo cáo kịp thời với Tổng cục để báo cáo Bộ Tài chính phối hợp với UBND địa phương trao đổi, giải quyết.

2. Đề nghị Cục Hải quan tỉnh, TP rà soát lại văn bản của UBND địa phương ban hành nói trên từ 01/01/2005 đến nay đang có hiệu lực thi hành, nếu có văn bản nào ban hành không phù hợp, yêu cầu báo cáo về Tổng cục.

Tổng cục thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, TP biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Hạnh Thu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1089/TCHQ-GSQL ngày 20/03/2006 của Tổng cục Hải quan về việc báo cáo văn bản của UBND địa phương không phù hợp với quy định pháp luật

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.388

DMCA.com Protection Status
IP: 3.80.4.147
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!