Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1075/BNN-CB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Cao Đức Phát
Ngày ban hành: 21/04/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1075/BNN-CB
V/v: Thành lập quĩ PTXK cá tra

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2011

 

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam có công văn số 21/2011/CV-Vasep ngày 02/3/2011 đề nghị cho phép thành lập «Quĩ phát triển xuất khẩu cá tra» và công văn số 42/2011/CV-VASEP ngày 14/4/2011 về việc dự thảo phương án thành lập «Quĩ phát triển xuất khẩu cá tra» và quy chế quản lý quỹ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã xem xét và kính trình Thủ tướng chính phủ như sau:

1. Sản xuất và xuất khẩu cá tra trong những năm qua đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Năm 2010, sản lượng xuất khẩu đạt 659.400 tấn và kim ngạch đạt 1,427 tỷ USD, tăng 7,4% về lượng và 5,2% về giá trị so với năm 2009; chiếm 28,4% tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản của cả nước. Tuy nhiên, trong những năm gần đây các thị trường nhập khẩu lớn ngày càng đưa ra nhiều rào cản thương mại, kỹ thuật. Tại Mỹ, vụ kiện các doanh nghiệp Việt Nam bán phá giá vẫn chưa khép lại, luật nông nghiệp 2008 có quy định mới có thể gây khó khăn cho việc xuất khẩu cá tra vào Mỹ. Đối với thị trường EU, một số tổ chức phi chính phủ đã đưa thông tin không đúng về chất lượng cá tra xuất khẩu từ Việt Nam. Thông tin không chính xác đã nhanh chóng lan truyền đến cả Trung đông và các thị trường khác, gây ảnh hưởng tiêu cực đến sản xuất, kinh doanh cá tra của ta.

Trước tình hình đó, các Bộ, Hiệp hội, và các doanh nghiệp đã triển khai các hoạt động để đối phó với các rào cản, nhưng do nguồn kinh phí hạn hẹp nên các hoạt động chỉ mang tính nhất thời, thiếu chủ động, không có chiến lược cụ thể, hiệu quả mang lại chưa cao.

2. Để tạo điều kiện chủ động việc triển khai các hoạt động nhằm tháo gỡ khó khăn về thị trường, cũng như phát triển thị trường xuất khẩu cá tra bền vững, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính nhất trí với đề xuất của VASEP, kính đề nghị Thủ tướng cho phép thành lập «Quĩ phát triển xuất khẩu cá tra» với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH:

- Thực hiện chiến lược đấu tranh chống lại các rào cản thương mại của các nước nhập khẩu: thông tin bôi nhọ cá tra, xử lý vụ kiện chống bán phá giá của Hiệp hội cá nheo Mỹ, phòng ngừa xảy ra vụ kiện chống bán phá giá tại thị trường EU….

- Xây dựng và phát triển thương hiệu cá tra trên thị trường thế giới thông qua các chương trình quảng bá tại 2 thị trường Hoa Kỳ và Châu Âu để khẳng định chất lượng cá tra Việt Nam an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng và tuân theo các qui định về chất lượng, môi trường.

- Sử dụng cho các hoạt động vận động hành lang vốn rất quan trọng và cần thiết trong giải quyết các tranh chấp, các rào cản thương mại quốc tế

- Sử dụng cho hoạt động thuê luật sư, tư vấn quốc tế trong công tác tham mưu cho ngành cá tra trong các vấn đề liên quan đến luật pháp cũng như hoạt động PR, marketing tại các thị trường mục tiêu.

II. PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG VÀ QUẢN LÝ QUĨ

- Phương thức hoạt động: Quỹ hoạt động không vì mục đích lợi nhuận trên nguyên tắc đồng thuận và tự nguyện của cộng đồng Doanh nghiệp chế biến & xuất khẩu cá tra vì lợi ích phát triển lâu dài cho ngành cá tra VN.

- Người đóng góp: Nguồn thu của Quỹ dựa vào các nguồn sau:

+ Tự nguyện đóng góp từ hội viên: các doanh nghiệp xuất khẩu đóng góp là 0,01 USD/kg cá tra xuất khẩu; riêng thị trường Hoa Kỳ sẽ là 0.02 USD/kg cá tra xuất khẩu;

+ Tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước;

+ Các nguồn thu hợp pháp khác.

III. QUẢN LÝ QUĨ

- Quĩ phát triển xuất khẩu cá Tra là đơn vị độc lập, có con dấu và tài khoản riêng. Trụ sở đặt tại Trụ sở của Hiệp Hội Chế Biến và Xuất Khẩu Việt Nam.

- Quĩ phải tổ chức và thực hiện công tác kế toán, kiểm toán theo đúng qui định của Bộ tài chính. Hàng năm tổ chức kiểm toán Quỹ cùng với công tác kiểm toán của Hiệp hội.

- Báo cáo kết quả tài chính của Quĩ một cách công khai, minh bạch đến các hội viên Hiệp hội và các cơ quan quản lý nhà nước liên quan, bao gồm: danh sách đóng góp, số tiền đóng góp, tài trợ và việc sử dụng Quĩ.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, đề nghị Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo Bộ Tài chính cho phép và hướng dẫn các doanh nghiệp được hạch toán khoản đóng góp trên vào chi phí hợp lý của doanh nghiệp.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính trình Thủ tướng chính phủ xem xét quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- VPCP;
- Các Bộ: Công Thương, Tài Chính;
- Tổng cục Thủy sản;
- Vasep;
- Lưu VT, CB

BỘ TRƯỞNG
Cao Đức Phát

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1075/BNN-CB ngày 21/04/2011 về thành lập quĩ phát triển xuất khẩu cá tra do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.270

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.140.84