Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1070/TCHQ-TXNK vướng mắc thuế nhập khẩu dự án đầu tư do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1070/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Lưu Mạnh Tưởng
Ngày ban hành: 28/02/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1070/TCHQ-TXNK
V/v vướng mắc thuế nhập khẩu dự án đầu tư

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Trả lời công văn số 0354/HQBRVT-GSQL ngày 31/01/2013 của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về việc vướng mắc xác nhận vật tư xây dựng trong nước chưa sản xuất được, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 13/8/2010 Chính phủ ban hành Nghị định số 87/2010/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (Nghị định này thay thế Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 của Chính phủ), trong đó Điều 17 quy định rõ Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm ban hành Danh mục các mặt hàng trong nước đã sản xuất được để làm căn cứ thực hiện việc miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại Điều 12; Thông tư số 04/2009/TT-BKH ngày 23/7/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện một số quy định về thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng (nay là Thông tư số 04/2012/TT-BKHĐT ngày 13/8/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được).

Do đó, trường hợp theo như nội dung trình bày tại công văn số 0354/HQBRVT-GSQL nêu trên của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thì cơ sở để xử lý thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng (nếu có) đối với hàng hóa là vật tư xây dựng phải căn cứ quy định tại Thông tư số 04/2009/TT-BKH (nay là Thông tư số 04/2012/TT-BKHĐT) của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thực hiện thu thuế theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu biết và thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCT Hoàng Việt Cường (để b/cáo);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1070/TCHQ-TXNK vướng mắc thuế nhập khẩu dự án đầu tư do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.420
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.75.144