Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 10699/TCHQ-TXNK năm 2014 hoàn tiền lệ phí hải quan đối với loại hình xuất nhập khẩu tại chỗ do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 10699/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Hưng
Ngày ban hành: 29/08/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10699/TCHQ-TXNK
V/v hoàn tiền lệ phí hải quan đối với loại hình XNK tại chỗ

Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1301/HQBN-NV ngày 12/8/2014 của Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh phản ánh vướng mắc hoàn lệ phí hải quan đối với loại hình XNK tại chỗ. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 2 Thông tư số 172/2010/TT-BTC ngày 02/11/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí trong lĩnh vực Hải quan thì các tờ khai thuộc loại hình xuất nhập khẩu tại chỗ thuộc trường hợp không thu lệ phí hải quan.

Điểm 6.1, Mục I, Phần B, Thông tư số 128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008 về hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước quy định:

"6.1. Các trường hợp được hoàn trả:

Việc hoàn trả các khoản thu NSNN được thực hiện trong các trường hợp: thu không đúng chính sách, chế độ; cơ chế, chính sách thu có thay đổi; người nộp thuế được miễn, giảm, hoàn thuế theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; các khoản hoàn trả theo quy định của pháp luật về thuế và các văn bản có liên quan; người nộp thuế có số tiền thuế đã nộp lớn hơn số tiền thuế phải nộp đối với từng loại thuế”.

Đối chiếu với các quy định nêu trên, trường hợp doanh nghiệp đã nộp tiền lệ phí hải quan cho các tờ khai thuộc loại hình xuất nhập khẩu tại chỗ, cơ quan Hải quan thực hiện điều chỉnh sang các tờ khai khác hoặc hoàn trả cho doanh nghiệp. Cụ thể như sau:

1. Trường hợp doanh nghiệp đề nghị điều chỉnh, nộp lệ phí cho các tờ khai tiếp theo: Quy trình thực hiện tương tự quy trình điều chỉnh các loại thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt khác theo quy định tại Điều 130 Thông tư 128/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính.

2. Trường hợp doanh nghiệp không điều chỉnh nộp lệ phí cho các tờ khai tiếp theo và đề nghị được hoàn: Doanh nghiệp có văn bản đề nghị hoàn tiền lệ phí hải quan và xuất trình đầy đủ các chứng từ liên quan đến việc nộp khoản tiền lệ phí hải quan nêu trên, cơ quan Hải quan ra quyết định hoàn thuế theo mẫu số C21-HQ ban hành kèm theo Thông tư số 121/2007/TT-BTC ngày 17/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Phương pháp hạch toán kế toán đối với nghiệp vụ hoàn tiền lệ phí hải quan đã được hướng dẫn tại tiết 3.5.4, điểm 3.5, khoản 3, mục B, phần II, Thông tư số 32/2006/TT-BTC ngày 10/4/2006 của Bộ Tài chính.

Hiện nay, Tổng cục Hải quan đang tiến hành kiểm tra, nâng cấp hệ thống, khắc phục tình trạng hệ thống khai báo điện tử tự động cập nhật thông báo lệ phí hải quan đối với các tờ khai xuất nhập khẩu để hướng dẫn các Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư số 172/2010/TT-BTC ngày 02/11/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí trong lĩnh vực Hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK(3), L.Nga.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 10699/TCHQ-TXNK năm 2014 hoàn tiền lệ phí hải quan đối với loại hình xuất nhập khẩu tại chỗ do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.242

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.94.202.172