Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1069/TXNK-CST hướng dẫn nhập khẩu miễn thuế hàng tạo tài sản cố định của dự án đầu tư do Cục thuế xuất nhập khẩu ban hành

Số hiệu: 1069/TXNK-CST Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế xuất nhập khẩu Người ký: Lưu Mạnh Tưởng
Ngày ban hành: 11/09/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ
XUẤT NHẬP KHẨU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1069/TXNK-CST
V/v hướng dẫn nhập khẩu miễn thuế hàng tạo TSCĐ của dự án đầu tư

Hà Nội, ngày 11 tháng 09 năm 2012

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Citysmart Education.
(Số 151 Thụy Khuê, Phường Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội)

 

Cục Thuế xuất nhập khẩu nhận được công văn số 0509/CV-CHE ngày 05/09/2012 của Công ty TNHH Citysmart Education về việc xin hướng dẫn nhập khẩu miễn thuế hàng tạo tài sản cố định của dự án đầu tư. Về vấn đề này, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

- Căn cứ điểm 32 mục V phần B Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 87/2010/NĐ-CP quy định: “Lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng của các cơ sở giáo dục, đào tạo; đầu tư xây dựng trường học, cơ sở giáo dục, đào tạo dân lập, tư thục ở các bậc học: giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, giáo dục đại học” thuộc danh mục lĩnh vực khuyến khích đầu tư.

- Căn cứ điểm a khoản 6 Điều 12 Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/08/2010 của Chính phủ quy định: Thiết bị, máy móc nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư vào lĩnh vực được ưu đãi về thuế nhập khẩu quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Nghị định này được miễn thuế nhập khẩu.

Trường hợp Công ty TNHH Citysmart Education có dự án đầu tư là “Trung tâm dạy nghề Du lịch khách sạn Citysmart” nếu được xác định thuộc lĩnh vực khuyến khích đầu tư theo quy định tại điểm 32 mục V phần B Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 87/2010/NĐ-CP thì các thiết bị, máy móc Công ty nhập khẩu tạo tài sản cố định phục vụ dự án sẽ được miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/08/2010 của Chính phủ.

Cục Thuế xuất nhập khẩu thông báo để Công ty TNHH Citysmart Education biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK-CST (03 bản).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1069/TXNK-CST hướng dẫn nhập khẩu miễn thuế hàng tạo tài sản cố định của dự án đầu tư do Cục thuế xuất nhập khẩu ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.341
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.249.234