Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1068/TCHQ-TXNK xử lý thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1068/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 14/03/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1068/TCHQ-TXNK
V/v xử lý thuế GTGT

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2011

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai;
- Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.

 

Trả lời công văn số 8996/UBND-KT ngày 07/11/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc không thu thuế GTGT lô hàng: 05 xe ô tô chuyên dùng chữa cháy và 01 bộ đệm hơi cứu người kèm máy phát điện nhập khẩu ủy thác qua Công ty TNHH thương mại và thiết bị môi trường Hiệp Hòa để phục vụ cho công tác phòng cháy chữa cháy tại địa phương; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 8305/VPCP-KTTH ngày 23/11/2009 của Văn phòng Chính phủ và công văn số 16099/BTC-TCHQ ngày 13/11/2009 của Bộ Tài chính về việc thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng đối với thiết bị, khí tài nhập khẩu đầu tư từ nguồn kinh phí ngân sách địa phương;

Căn cứ Thông tư 32/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003, Nghị định 148/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 và Nghị định 156/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT;

Căn cứ công văn 9916/BTC-TCHQ ngày 28/7/2010 về thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng đối với thiết bị, khí tài nhập khẩu đầu tư từ nguồn ngân sách địa phương;

Căn cứ công văn số 5125 TC/TCT ngày 14/5/2004 và công văn số 8499 TC/TCHQ ngày 02/08/2004 của Bộ Tài chính về thuế nhập khẩu, thuế GTGT đối với hàng nhập khẩu phục vụ an ninh bằng ngân sách địa phương, thì:

Lô hàng: 05 xe ô tô chuyên dùng chữa cháy và 01 bộ đệm hơi cứu người kèm máy phát điện nhập khẩu ủy thác qua Công ty TNHH thương mại và thiết bị môi trường Hiệp Hòa, theo 03 tờ khai nhập khẩu số 174/NK/KD/KV3-1 ngày 18/4/2007 tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn KV3-1, tờ khai số 201/NKDO/KVI-CL ngày 26/9/2007 và tờ khai số 35403/NK/KD/KVI-CL ngày 04/10/2007 tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn KVI - Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai có trách nhiệm chỉ đạo Công an tỉnh Đồng Nai quản lý và sử dụng lô hàng trên đúng mục đích, không được nhượng bán. Nếu sử dụng sai mục đích phải kê khai nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu theo quy định với cơ quan Hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan và bị xử lý, nộp phạt theo quy định của pháp luật.

Tổng cục Hải quan thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai được biết và chỉ đạo Công an tỉnh Đồng Nai liên hệ trực tiếp với cơ quan Hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan để được xem xét giải quyết cụ thể.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH thương mại và thiết bị môi trường Hiệp Hòa (11 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội);
- Lưu: VT, TXNK(5).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1068/TCHQ-TXNK xử lý thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.342
DMCA.com Protection Status

IP: 54.173.237.152