Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 105/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xác định thời gian sử dụng và lưu tại Việt Nam đối với mặt hàng xe ô tô chuyển nhượng

Số hiệu: 105/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 09/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 105/TCHQ-KTTT
V/v: Giá tính thuế xe ô tô chuyển nhượng

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2006 

 

Kính gửi:  Cục hải quan Tp. Hà Nội

 

Trả lời công văn số: 2451/HQHN-NV ngày 16/12/2005 của Cục Hải quan TP. Hà Nội về việc xác định thời gian sử dụng và lưu tại Việt Nam đối với mặt hàng xe ô tô chuyển nhượng. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau;

Yêu cầu Cục Hải quan TP. Hà Nội thực hiện:

1. Kiểm tra hồ sơ gốc, đối chiếu với điểm 1.1.2.3.4 mục 1 phần II/B Thông tư số 87/2004/TT-BTC ngày 31/8/2004; công văn số: 6905/TC-TCHQ ngày 08/6/2005 để thực hiện việc tính thuế truy thu theo đúng đối tượng quy định.

2. Về việc xác định thời gian sử dụng và lưu tại Việt Nam, theo đúng quy định tại Thông tư số 87/2004/TT-BTC ngày 31/8/2004 được xác định từ thời điểm nhập khẩu đến thời điểm tính thuế. Đối chiếu với quy định nêu trên, thời gian sử dụng và lưu tại Việt Nam được xác định từ thời điểm đăng ký tờ khai tạm nhập miễn thuế đến thời điểm tính thuế truy thu do chuyển nhượng.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Hà Nội biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 105/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xác định thời gian sử dụng và lưu tại Việt Nam đối với mặt hàng xe ô tô chuyển nhượng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.369
DMCA.com Protection Status

IP: 18.208.159.25