Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1042/TCHQ-GSQL về cấp giấy phép chuyển nhượng xe ôtô của nhân viên ngoại giao do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1042/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 05/03/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1042/TCHQ-GSQL
V/v cấp giấy phép chuyển nhượng xe ôtô của nhân viên ngoại giao

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 335/HQHCM-GSQL của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Bà Boonthipa Praraksa - Phó Lãnh sự Tổng Lãnh sự quán Thái Lan tại thành phố Hồ Chí Minh đã hết nhiệm kỳ công tác về nước từ năm 2003 nhưng không thực hiện nội dung quy định tại điểm b, điểm c, khoản 4, mục V Thông tư liên tịch số 03/2007/TTLT-BCT-BTC-BNG ngày 15/10/2007 của liên Bộ Công thương - Tài chính - Ngoại giao đối với chiếc xe ôtô hiệu Mercedes Benz, sản xuất tại Hàn Quốc năm 2002, số khung KPD6612273P162412, số máy 66291110154701 đã tạm nhập khẩu theo giấy phép số 60/TN-OTO/PMD ngày 24/12/2002 do Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh cấp, mà Tổng Lãnh sự quán Thái Lan tại thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp tục sử dụng đến nay mới chuyển nhượng thì thời điểm chuyển nhượng là ngày bà Boonthipa Praraksa hết nhiệm kỳ về nước.

Đề nghị Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh căn cứ quy định tại khoản 8, Điều 10 và Điều 96 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính để tính thuế đối với chiếc xe ôtô nêu trên.

Tổng cục Hải quan trả lời nội dung trên để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh được biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1042/TCHQ-GSQL về cấp giấy phép chuyển nhượng xe ôtô của nhân viên ngoại giao do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.404
DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.206.127