Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1039/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện điểm 6, phần II Thông tư liên bộ số 04/TTLB

Số hiệu: 1039/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 21/03/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1039/TCHQ-GSQL

Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2005

 

CÔNG VĂN

CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN SỐ 1039/TCHQ-GSQL NGÀY 21 THÁNG 3 NĂM 2005
VỀ VIỆC THỰC HIỆN ĐIỂM 6, PHẦN II THÔNG TƯ LIÊN BỘ SỐ 04/TTLB

Kính gửi:  Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

 

Ngày 31/08/2004, Tổng cục Hải quan ban hành công văn số 4078/TCHQ-GSQL hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện điểm 6, Phần II, Thông tư liên bộ số 04/TTLB ngày 12/02/1996 của Liên Bộ Thương mại - Ngoại giao - Tài chính - Tổng cục Hải quan. Tuy nhiên sau một thời gian thực hiện, xét thấy việc giao cho Chi cục Hải quan cửa khẩu trực tiếp giải quyết thủ tục nhập khẩu đối với các vật dụng ngoài tiêu chuẩn định lượng của các đối tượng được hưởng quyền ưu đãi miễn trừ ngoại giao tiêu chuẩn định lượng của các đối tượng được hưởng quyền ưu đãi miễn trừ ngoại giao không phù hợp với thẩm quyền quy định tại Thông tư liên bộ số 04/TTLB dẫn trên. Do vậy, trong khi chờ ban hành Thông tư mới thay thế Thông tư liên bộ số 04/TTLB ngày 12/02/1996, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố khi giải quyết thủ tục nhập khẩu đối với các vật dụng ngoài tiêu chuẩn định lượng của các đối tượng hưởng quyền ưu đãi miễn trừ ngoại giao thực hiện theo đúng quy định tại điểm 6, phần II, Thông tư liên bộ số 04/TTLB ngày 12/02/1996 của Liên bộ Thương mại - Ngoại giao - Tài chính - Tổng cục Hải quan.

Văn bản này thay thế công văn 4078/TCHQ-GSQL ngày 31/08/2004 của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục thông báo để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện./.

 

 

Đặng Thị Bình An

(Đã Ký)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1039/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện điểm 6, phần II Thông tư liên bộ số 04/TTLB

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.914
DMCA.com Protection Status