Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1039/GSQL-GQ3 năm 2013 thủ tục hải quan đối với phương tiện của đoàn mô tô Việt Nam đi du lịch Lào do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu: 1039/GSQL-GQ3 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Nguyễn Nhất Kha
Ngày ban hành: 24/10/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1039/GSQL-GQ3
V/v thủ tục hải quan đối với phương tiện của đoàn mô tô Việt Nam đi du lịch Lào

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi: Tổng cục Du lịch (Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch)

Trả lời công văn số 1187/TCDL-LH ngày 23/10/2013 của Tổng cục Du lịch về việc giải quyết thủ tục cho đoàn xe mô tô của Việt Nam đi du lịch Lào qua cửa khẩu đường bộ, Cục Giám sát quản lý - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ ý kiến của Bộ Giao thông vận tải tại công văn số 6459/BGTVT-HTQT ngày 17/9/2009, Cục Giám sát quản lý - Tổng cục Hải quan đề nghị Tổng cục Du lịch hướng dẫn Công ty Cổ phần XTTM Đầu tư và Du lịch ANZ liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan cửa khẩu liên quan để được hướng dẫn, giải quyết thủ tục tạm xuất, tái nhập theo quy định đối với 12 mô tô (thông tin phương tiện đính kèm) của đoàn xe mô tô Việt Nam Nam đi du lịch Lào qua cửa khẩu đường bộ do Công ty Cổ phần XTTM Đầu tư và Du lịch ANZ tổ chức, cụ thể là:

- Tạm xuất qua cửa khẩu Bờ Y - tỉnh Kon Tum;

- Tái nhập qua cửa khẩu Cha Lo - tỉnh Quảng Bình;

- Thời gian: từ ngày 27/10/2013 đến ngày 31/10/2013.

Cục Giám sát quản lý - Tổng cục Hải quan trả lời để Tổng cục Du lịch được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCT Vũ Ngọc Anh (để báo cáo);
- Cty CP XTTM Đầu tư và Du lịch ANZ
(đ/c: 71 Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội);
- Cục HQ tỉnh Quảng Bình (để t/h);
- Cục HQ Gia Lai-Kon Tum (để t/h);
- Lưu: VT, GQ3 (3b)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1039/GSQL-GQ3 năm 2013 thủ tục hải quan đối với phương tiện của đoàn mô tô Việt Nam đi du lịch Lào do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.984
DMCA.com Protection Status

IP: 3.88.161.108