Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1035/GSQL-GQ1 năm 2016 xử lý tờ khai hàng hóa nhập khẩu đưa hàng về bảo quản do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu: 1035/GSQL-GQ1 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Ngô Minh Hải
Ngày ban hành: 04/08/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1035/GSQL-GQ1
V/v xử lý tờ khai hàng hóa nhập khẩu đưa hàng về bảo quản

Hà Nội, ngày 04 tháng 8 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Phước.

Trả lời công văn số 1207/HQBP-NV ngày 14/7/2016 của Cục Hải quan tỉnh Bình Phước về việc nêu tại trích yếu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về việc thông quan tờ khai hải quan số 100872061140/E31 ngày 23/5/2016 trong trường hợp doanh nghiệp đang phát sinh nợ thuế quá hạn của tờ khai hải quan khác:

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Bình Phước căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 47 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính để thực hiện, cụ thể: “Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của tờ khai hải quan mới phát sinh chỉ được thông quan khi người nộp thuế không còn nợ thuế quá hạn tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt”.

2. Về việc xử lý trường hợp hàng hóa nhập khẩu được mang về bảo quản đã bổ sung kết quả kiểm tra chuyên ngành nhưng chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế và chủ hàng đi khỏi nơi cư trú, doanh nghiệp ngưng hoạt động:

Trường hợp phát sinh nghĩa vụ thuế nhưng chủ hàng đã đi khỏi nơi cư trú, doanh nghiệp ngưng hoạt động, không hoàn thành nghĩa vụ về thuế thì đề nghị Cục Hải quan tỉnh Bình Phước chỉ đạo các Chi cục Hải quan trực thuộc thực hiện các biện pháp quản lý thuế theo quy định tại Luật Quản lý thuế và trình tự các bước đôn đốc thu hồi nợ thực hiện theo hướng dẫn tại Quy trình quản lý nợ thuế, nợ tiền chậm nộp, nợ phạt đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 1074/QĐ-TCHQ ngày 02/4/2014 của Tổng cục Hải quan.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan tỉnh Bình Phước được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);
- Cục Thuế XNK (để ph/h);
- Lưu: VT, GQ1.Cường (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1035/GSQL-GQ1 năm 2016 xử lý tờ khai hàng hóa nhập khẩu đưa hàng về bảo quản do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


976

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.234.252.109