Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 10328/TXNK-PL năm 2020 về phân loại phụ tùng xe đạp, xe đạp điện, xe máy điện do Cục thuế xuất nhập khẩu ban hành

Số hiệu: 10328/TXNK-PL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế xuất nhập khẩu Người ký: Đào Thu Hương
Ngày ban hành: 25/09/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 10328/TXNK-PL
V/v phân loại phụ tùng xe đạp, xe đạp điện, xe máy điện

Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2020

 

Kính gửi: Công ty Luật TNHH Winco.
(Số 54 Trần Quốc Vượng, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, TP. Hà Nội)

Cục Thuế XNK nhận được công văn số 908/CV-WINCO ngày 08/9/2020 của Công ty Luật TNHH Winco về việc phúc đáp công văn số 7119/TXNK-PL ngày 10/7/2020 của Cục Thuế XNK và đề nghị tháo gỡ một số vướng mắc trong phân loại bộ phận/phụ tùng/linh kiện/phụ kiện (nay gọi chung là “phụ tùng”) của xe đạp, xe đạp điện và xe máy điện. Cục Thuế XNK có ý kiến như sau:

1. Trên cơ sở hướng dẫn của Tổng cục Hải quan tại công văn số 2252/TCHQ-TXNK ngày 09/4/2020, việc xác định phân loại phụ tùng xe đạp, xe máy, xe đạp điện theo xe nguyên chiếc được áp dụng theo qui tắc 2(a) của 6 qui tắc tổng quát, cụ thể:

“Một mặt hàng được phân loại vào một nhóm hàng thì mặt hàng đó ở dạng chưa hoàn chỉnh hoặc chưa hoàn thiện cũng thuộc nhóm đó, nếu đã có đặc trưng cơ bản của hàng hóa đó khi đã hoàn chỉnh hoặc hoàn thiện. Cũng phân loại như vậy đối với hàng hóa ở dạng hoàn chỉnh hay hoàn thiện hoặc đã có đặc trưng cơ bản của hàng hóa ở dạng hoàn chỉnh hay hoàn thiện (hoặc được phân loại vào dạng hàng hóa đã hoàn chỉnh hay hoàn thiện theo nội dung Qui tắc này), nhưng chưa lắp ráp hoặc tháo rời.”

“Chú giải qui tắc 2 (a)

(Các mặt hàng ở dạng chưa lắp ráp hoặc tháo rời)

(V) Phần thứ hai của Qui tắc 2(a) quy định rằng hàng hóa hoàn chỉnh hoặc hoàn thiện ở dạng chưa lắp ráp hoặc dạng tháo rời được phân loại cùng nhóm với hàng hóa đó đã lắp ráp. Hàng hóa thường ở dạng này do yêu cầu hoặc sự thuận tiện cho việc đóng gói, xếp dỡ hoặc vận chuyển.

...(VII) Theo mục đích của Qui tắc này, “hàng hóa ở dạng chưa lắp ráp hoặc tháo rời” là những hàng hóa mà bộ phận của chúng sẽ được lắp ráp lại với nhau bằng các dụng cụ lắp ráp (vít, bu-lông, đai ốc, ê -cu,...), hoặc ghép bằng đinh tán hoặc bằng cách hàn lại, với điều kiện những hoạt động này chỉ đơn thuần là lắp ráp.

Không tính đến sự phức tạp của phương pháp lắp ráp. Tuy nhiên, các bộ phận cấu thành không phải trải qua bất cứ quá trình gia công nào khác để sản phẩm trở thành dạng hoàn thiện.

Những bộ phận chưa lắp ráp thừa ra về số lượng theo yêu cầu để hoàn thiện một mặt hàng thì sẽ được phân loại riêng”.

2. Bên cạnh đó, riêng đối với việc phân loại phụ tùng xe đạp có thể tham khảo một số trường hợp phụ tùng xe đạp được phân loại theo xe nguyên chiếc nhóm 87.12, phân nhóm 8712.00 theo ý kiến của WCO tại Tuyển tập ý kiến phân loại 2017 như sau:

“1. Phụ tùng xe đạp, hiện diện cùng hay rời rạc, phù hợp cho cùng một bộ (model) của xe đạp, không gồm tất cả các chi tiết cần phải có để lắp ráp hoàn thiện chiếc xe đạp, với các dạng sau: Khung; Càng; Ghi đông; Cần phanh; Pô - tăng (nối giữa càng xe và ghi - đông); Tay phanh; Bộ đùi đĩa đầy đủ; Bộ chuyển số (shifters); Cơ cấu phanh/phanh; Các bộ phận của đùm (bottom bracket (BB) parts); Yên xe; Cọc yên xe; Xích xe.

2. Phụ tùng xe đạp, hiện diện cùng hay rời rạc, phù hợp cho cùng một bộ (model) của xe đạp, không gồm tất cả các chi tiết cần phải có để lắp ráp hoàn thiện chiếc xe đạp, với các dạng sau: Khung; Càng; Ghi đông; Pô - tăng (nổi giữa càng xe và ghi - đông); Phanh và bộ chuyển số và dây phanh; Phanh; Tay đùi; Bộ đùi; Líp; Ốc vặn líp; Cơ cấu dẫn hướng trước; Kẹp giữ cọc yên.

3. Phụ tùng xe đạp, hiện diện cùng hay rời rạc, phù hợp cho cùng một bộ (model) của xe đạp, không gồm tất cả các chi tiết cần phải có để lắp ráp hoàn thiện chiếc xe đạp, với các dạng sau: Khung; Càng; Ghi đông; Pô - tăng (nối giữa càng xe và ghi - đông); Tay phanh và dây phanh.”

3. Đối với xe đạp điện, xe máy điện là hàng hóa thuộc nhóm 87.11 “Mô tô (kể cả xe gắn máy có bàn đạp (moped)) và xe đạp có gắn động cơ phụ trợ, có hoặc không có thùng xe bên cạnh; thùng xe có bánh (side-cars)”.

Tham khảo Chú giải chi tiết HS phần khái quát chung Chương 87:

“Xe chưa hoàn chỉnh hoặc chưa hoàn thiện, đã hoặc chưa lắp ráp, được phân loại như các xe đã hoàn chỉnh hoặc hoàn thiện với điều kiện chúng có các đặc trưng cơ bản của xe đã hoàn chỉnh hoặc hoàn thiện (xem Quy tắc tổng quát (2a). Ví dụ:

(A) Xe có động cơ, chưa lắp bánh xe hoặc lốp và ắc quy.

(B) Xe có động cơ chưa lắp động cơ hoặc nội thất”.

Đề nghị Công ty trên cơ sở hàng hóa thực tế nhập khẩu, hồ sơ, tài liệu kỹ thuật..., trường hợp hàng hóa theo khai báo là linh kiện/phụ tùng/bộ phận/phụ kiện của xe đạp, xe đạp điện, phù hợp lắp ráp cho cùng một model xe ở dạng xe hoàn chỉnh hay hoàn thiện hoặc đã có đặc trưng cơ bản của xe ở dạng hoàn chỉnh hay hoàn thiện thì áp dụng quy tắc 2(a) để phân loại theo xe nguyên chiếc; trường hợp xác định là các phụ tùng, bộ phận và phụ kiện của xe đạp, xe đạp điện nhưng không phải là các loại phù hợp lắp ráp cho cùng một bộ (model) của xe hoàn chỉnh hoặc của sản phẩm đã có đặc trưng cơ bản của xe ở dạng hoàn chỉnh thì được phân loại riêng. Đồng thời, đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi mở tờ khai nhập khẩu để được hướng dẫn chi tiết.

Cục Thuế xuất nhập khẩu thông báo để Công ty Luật TNHH Winco được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT. Lưu Mạnh Tưởng (để b/c);
- Lưu: VT, PL (Toàn-3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đào Thu Hương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 10328/TXNK-PL năm 2020 về phân loại phụ tùng xe đạp, xe đạp điện, xe máy điện do Cục thuế xuất nhập khẩu ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


191

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.179.228