Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1031/GSQL-GQ3 năm 2013 tái xuất xe ô tô là quà biếu, tặng do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu: 1031/GSQL-GQ3 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Nguyễn Nhất Kha
Ngày ban hành: 23/10/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1031/GSQL-GQ3
V/v tái xuất xe ô tô là quà biếu, tặng

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.

Cục Giám sát Quản lý nhận được công văn số 05/2013 ngày 10/09/2013 của Công ty TNHH Tốc độ Ô tô đề nghị được tái xuất 01 xe ô tô Mercedes sl550 mới 100% được chuyển về cảng VICT - TP Hồ Chí Minh theo vận đơn số OXH2130083 (chiếc xe này do Công ty Fairbanks Enterprise inc tại Hoa Kỳ tặng cho Công ty TNHH Tốc độ Ô tô), Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Cục Giám sát Quản lý - Tổng cục Hải quan chuyển công văn số 05/2013 của Công ty TNHH Tốc độ Ô tô nêu trên để Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời nội dung trên để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cty TNHH Tốc độ Ô tô (thay trả lời)
(Đ/c: C13/QV 50 Nguyễn Văn Linh, Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh)
- Lưu: VT, GQ3 (03b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1031/GSQL-GQ3 năm 2013 tái xuất xe ô tô là quà biếu, tặng do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.124
DMCA.com Protection Status

IP: 100.24.46.10