Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1017/TCHQ-KTTT của Tổng Cục Hải quan về việc xin giải tỏa cưỡng chế và ân hạn nộp thuế

Số hiệu: 1017/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 14/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1017/TCHQ-KTTT
V/v: Xử lý nợ thuế

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2006

 

Kính gửi:

 - Công ty dược phẩm trung ương I
Km6 Đường Giải Phóng - Thanh Xuân - Hà Nội
 - Cục hải quan các tỉnh, thành phố

 

Trả lời công văn số 289/CTDPTWI-KDXNK ngày 22 tháng 2 năm 2006 của Công ty dược phẩm trung ương I về việc xin giải tỏa cưỡng chế và ân hạn nộp thuế. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Công ty dược phẩm trung ương I (MST: 0100108536) hiện có nợ thuế tại Cục Hải quan Đà Nẵng số tiền 107.392.500 đồng thuộc tờ khai 80/NKD ngày 7/1/1997. Đây là số nợ thuế truy thu của lô hàng Bộ khám sức khoẻ, Tổng cục Hải quan đang trình Bộ Tài chính xem xét xóa nợ.

1. Trong thời gian chờ Bộ Tài chính xem xét, giải quyết. Để tạo điều kiện cho hoạt động XNK của Công ty dược phẩm trung ương I, Tổng cục Hải quan đồng ý Công ty được làm thủ tục XNK hàng hóa đến 30/6/2006 với điều kiện: Công ty phải có cam kết bằng văn bản về việc thực hiện quyết định cuối cùng của Bộ Tài chính đối với số nợ thuế nêu trên.

2. Về thời gian ân hạn nộp thuế: Tổng cục Hải quan cho phép Công ty dược phẩm trung ương I được hưởng thời gian ân hạn thuế theo quy định với điều kiện ngoài số nợ thuế của tờ khai 80/NKD nêu trên Công ty không có nợ quá hạn của các tờ khai khác và đáp ứng được các tiêu chí quy định tại điểm 2.1 Phần A Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty dược phẩm trung ương I biết và liên hệ với Cục Hải quan nơi mở tờ khai để được giải quyết.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (4b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1017/TCHQ-KTTT của Tổng Cục Hải quan về việc xin giải tỏa cưỡng chế và ân hạn nộp thuế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.949
DMCA.com Protection Status