Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1014/TCHQ-KTTT của Tổng Cục Hải quan về việc bù trừ thuế XNK

Số hiệu: 1014/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 14/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1014/TCHQ-KTTT
V/v: Bù trừ thuế XNK

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2006

 

Kính gửi:

- Cục hải quan thành phố Hải Phòng
 - Cục hải quan thành phố Hồ Chí Minh
 - Công ty cổ phần xà phòng Hà Nội
233 B Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội

 

Trả lời công văn số 54/CV-KHTT ngày 03/03/2006 của Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội về việc xin bù trừ tiền thuế nhập khẩu từ một phần tiền thuế nhập khẩu được hoàn tại Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng về nộp tại Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng kiểm tra quyết định hoàn thuế số 02/QĐ-HQHP-ĐTGC ngày 10/6/2003 để xác định chính xác số thuế nhập khẩu còn lại được hoàn (Lưu ý quyết định hoàn thuế này đã khấu trừ nhiều lần); căn cứ công văn số 4466/TCHQ-KTTT ngày 15/9/2003 của Tổng cục Hải quan về việc phối hợp hoàn và nợ thuế để tiến hành bù trừ các khoản Công ty cổ phần Xà Phòng Hà Nội còn nợ thuế nhập khẩu tại đơn vị. Sau khi tiến hành bù trừ, nếu Công ty cổ phần Xà Phòng Hà Nội vẫn còn thừa tiền thuế nhập khẩu, thì Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng xác nhận một phần số thuế nhập khẩu còn lại được hoàn theo đề nghị của Công ty và chuyển xác nhận đó cho Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh.

Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh căn cứ xác nhận của Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng và hồ sơ xin được bù trừ tiền thuế nhập khẩu của Công ty cổ phần Xà Phòng Hà Nội để tiến hành bù trừ tiền thuế nhập khẩu vào đúng số còn nợ thuế nhập khẩu, theo đúng quy định tại Thông tư số 68/2001/TT-BTC ngày 24/8/2001 của Bộ Tài chính, đồng thời gửi quyết định bù trừ đó cho Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng để theo dõi và thanh khoản.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty cổ phần Xà Phòng Hà Nội được biết và liên hệ trực tiếp với Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng, Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh để được giải quyết cụ thể./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Vụ KTTT (3 bản)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1014/TCHQ-KTTT của Tổng Cục Hải quan về việc bù trừ thuế XNK

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.390
DMCA.com Protection Status

IP: 54.159.51.118