Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 10094/BTC-TCHQ về xuất khẩu cát xây dựng vào doanh nghiệp chế xuất do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 10094/BTC-TCHQ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 30/07/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 10094/BTC-TCHQ
V/v xuất khẩu cát xây dựng vào DNCX

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2012

 

Kính gửi: Bộ Xây dựng.

Bộ Tài chính nhận được báo cáo của Cục Hải quan Lạng Sơn phản ánh vướng mắc liên quan đến việc thực hiện Thông tư số 18/2009/TT-BXD ngày 30/6/2009 của Bộ Xây dựng khi làm thủ tục hải quan đối với vật liệu là cát xây dựng đưa từ nội địa vào doanh nghiệp chế xuất (DNCX), cụ thể như sau:

Căn cứ điểm d, khoản 2 Điều 4; khoản 4, Điều 5, Thông tư số 18/2009/TT-BXD nêu trên thì mặt hàng cát xây dựng thuộc danh mục khoáng sản hạn chế xuất khẩu, trường hợp Doanh nghiệp có nhu cầu xuất khẩu thì việc cho phép xuất khẩu do Thủ tướng Chính phủ quyết định. Tại công văn số 1819/TTg-KTN ngày 29/09/2009, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo: “Dừng toàn bộ xuất khẩu cát, sỏi xây dựng”.

Tại Điều 1, Thông tư số 18/2009/TT-BXD ngày 30/06/2009 của Bộ Xây dựng quy định: “Thông tư này điều chỉnh các hoạt động liên quan đến xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng, khoáng sản làm nguyên liệu sản xuất xi măng và khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường”, không có điều khoản loại trừ việc đưa vật liệu xây dựng từ nội địa vào DNCX.

Theo quy định tại khoản 5, Điều 21 Nghị định 29/2008/NĐ-CP ngày 14/03/2008 của Chính phủ thì quan hệ trao đổi hàng hóa giữa các khu chế xuất (KCX), DNCX với các khu vực khác trên lãnh thổ Việt Nam, trừ khu phi thuế quan, là quan hệ xuất, nhập khẩu. Vì vậy, việc đưa cát từ nội địa vào KCX, DNCX là xuất khẩu cát. Theo các quy định nêu trên của Thông tư 18/2009/TT-BXD ngày 30/06/2009 của Bộ Xây dựng và công văn 1819/TTg-KTN ngày 29/09/2009 của Thủ tướng Chính phủ thì Doanh nghiệp không được đưa cát xây dựng từ nội địa vào KCX, DNCX.

Tuy nhiên, hiện nay một số KCX, DNCX đang tiến hành các hoạt động thi công công trình xây dựng có nhu cầu nhập khẩu các mặt hàng như cát, đá, sỏi xây dựng… từ nội địa là rất lớn. Nếu hàng hóa này chịu sự điều chỉnh của Thông tư số 18/2009/TT-BXD ngày 30/6/2009 của Bộ Xây dựng và điểm 1, công văn số 1819/2009/TTg-KTN nêu trên của Thủ tướng Chính phủ thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc xây dựng các nhà xưởng của DNCX.

Theo quy định của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thì quan hệ mua bán, trao đổi hàng hóa giữa khu phi thuế quan (trong đó có DNCX) với nội địa là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu. Vì vậy, vướng mắc trên đây đối với DNCX cũng là vướng mắc chung của các khu phi thuế quan.

Xuất phát từ tình hình thực tế nêu trên, Bộ Tài chính đề nghị:

- Thông tư số 18/2009/TT-BXD ngày 30/06/2009 của Bộ Xây dựng không áp dụng đối với trường hợp xuất khẩu vật liệu xây dựng từ nội địa vào khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu, KCX, DNCX.

- Đề nghị Bộ Xây dựng báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc dừng toàn bộ xuất khẩu cát, sỏi xây dựng nêu tại điểm 1, công văn số 1819/TTg-KTN ngày 29/9/2009 của Thủ tướng Chính phủ không áp dụng đối với trường hợp đưa vật liệu xây dựng từ nội địa vào khu phi thuế quan để xây dựng, sửa chữa và bảo dưỡng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội chung trong khu phi thuế quan.

Bộ Tài chính trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Bộ Xây dựng và mong sớm nhận được ý kiến của Quý Bộ về vấn đề nêu trên.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Cục HQ Lạng Sơn (để biết);
- Lưu: VT, TCHQ.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 10094/BTC-TCHQ về xuất khẩu cát xây dựng vào doanh nghiệp chế xuất do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.092

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.238.77