Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1008/GSQL-GQ3 năm 2013 về nhập khẩu xe ôtô theo chế độ tài sản di chuyển của Việt kiều hồi hương do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Số hiệu: 1008/GSQL-GQ3 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Nguyễn Đức Nga
Ngày ban hành: 15/10/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1008/GSQL-GQ3
V/v nhập khẩu xe ôtô theo chế độ tài sản di chuyển của Việt kiều hồi hương

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 3523/HQHCM-GSQL ngày 11/10/2013 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh về việc nêu tại trích yếu, Cục Giám sát quản lý về hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Đề nghị Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu ông Nguyễn Quang Châu có văn bản cam kết về việc ông sẽ chấm dứt hoạt động ở Hoa Kỳ, cụ thể là công việc tại Công ty Molex inc và tiệm sửa xe bên Mỹ, nộp giấy tờ chứng minh bổ sung (nếu có).

Trên cơ sở văn bản cam kết và giấy tờ thể hiện việc ông Châu đã thực sự chấm dứt hoạt động tại nước ngoài (nếu có), Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh xem xét cấp giấy phép nhập khẩu đối với chiếc xe ôtô hiệu Lexus RX350 Base theo chế độ tài sản di chuyển cho ông Nguyễn Quang Châu theo thẩm quyền.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời nội dung trên để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/cáo);
- PTCT Nguyễn Văn Cẩn (để b/cáo)
- Cục ĐTCBL (để phối hợp);
- Lưu: VT, GQ3 (03b)

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đức Nga

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1008/GSQL-GQ3 năm 2013 về nhập khẩu xe ôtô theo chế độ tài sản di chuyển của Việt kiều hồi hương do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.643
DMCA.com Protection Status

IP: 54.92.193.89