Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1004/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 25/01/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1004/TCHQ-TXNK
V/v vướng mắc thực hiện Thông tư 128/2013/TT-BTC

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Hải quan Gia Lai - Kon Tum.

Trả lời công văn số 1453/HQGLKT-NV ngày 25/12/2013 của Cục Hải quan Gia Lai - Kon Tum phản ánh vướng mắc thực hiện Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Vướng mắc khi thực hiện điểm c3 khoản 22 Điều 100:

Hiện nay, Tổng cục Hải quan đang tổng hợp trình Bộ sửa đổi, bổ sung nội dung tại điểm c3 khoản 22 Điều 100 Thông tư 128/2013/TT-BTC. Do đó, trong thời gian chưa có hướng dẫn của Bộ Tài chính, đề nghị Cục Hải quan Gia Lai - Kon Tum có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc doanh nghiệp thực hiện việc kê khai chuyển nhượng dự án.

2. Vướng mắc liên quan đến điểm a khoản 1 Điều 56:

Vướng mắc này đã được Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện tại điểm 103 Bảng tổng hợp vướng mắc (Ban hành kèm công văn số 7700/TCHQ-GSQL ngày 13/12/2013), theo đó: Tổng cục Hải quan ghi nhận vướng mắc của Cục Hải quan địa phương và sẽ sửa đổi, bổ sung tại Thông tư, trước mắt, để tạo thuận lợi cho hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu và đảm bảo công tác quản lý hải quan, đối với hàng hóa đã làm thủ tục nhập khẩu nhưng phải xuất khẩu trả lại cho khách hàng nước ngoài, xuất khẩu sang nước thứ ba hoặc xuất vào khu phi thuế quan, doanh nghiệp được lựa chọn làm thủ tục xuất khẩu tại Chi cục Hải quan đã làm thủ tục nhập khẩu lô hàng đó hoặc Chi cục Hải quan cửa khẩu xuất hoặc Chi cục Hải quan quản lý khu phi thuế quan (trường hợp hàng hóa xuất vào khu phi thuế quan).

Về đề nghị cho phép doanh nghiệp được làm thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu nơi có hàng hóa xuất khẩu của Cục Hải quan Gia Lai - Kon Tum, hiện nay Tổng cục Hải quan đang tổng hợp vướng mắc của Hải quan địa phương để báo cáo Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư 128/2013/TT-BTC.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan Gia Lai - Kon Tum được biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (03 bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1004/TCHQ-TXNK ngày 25/01/2014 vướng mắc thực hiện Thông tư 128/2013/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.356

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.94.177
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!