Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1001/QLCL-CL1 về đăng ký xuất khẩu phụ phẩm thủy sản vào Hàn Quốc do Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản ban hành

Số hiệu: 1001/QLCL-CL1 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Người ký: Trần Bích Nga
Ngày ban hành: 03/07/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1001/QLCL-CL1
V/v đăng ký xuất khẩu phụ phẩm thủy sản vào Hàn Quốc

Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2012

 

Kính gửi:

- Các cơ sở chế biến thủy sản xuất khẩu;
- Cơ quan QLCL NLS&TS Trung bộ, Nam bộ.

 

Theo quy định của Hàn Quốc, để được phép xuất khẩu phụ phẩm vào Hàn Quốc, Cơ quan thẩm quyền nước xuất khẩu phải gửi hồ sơ đăng ký kèm theo danh sách doanh nghiệp tới Bộ Nông lâm ngư nghiệp và Thực phẩm Hàn Quốc (MIFFAF). Nếu hồ sơ đạt yêu cầu, MIFFAF sẽ cử Đoàn sang kiểm tra thực tế hệ thống kiểm soát chất lượng, an toàn thực phẩm của nước xuất khẩu và kiểm tra hiện trạng cơ sở sản xuất kinh doanh phụ phẩm thủy sản đăng ký xuất khẩu vào Hàn Quốc. Tiếp theo công văn số 1022/QLCL-CL1 ngày 16/6/2011 của Cục, để tổng hợp đầy đủ danh sách các cơ sở có nhu cầu xuất khẩu phụ phẩm thủy sản (đầu cá và nội tạng thủy sản đông lạnh) vào Hàn Quốc để đề nghị MIFFAF tổ chức sang Việt Nam kiểm tra công nhận, Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản yêu cầu các đơn vị như sau:

1. Các cơ sở chế biến thủy sản xuất khẩu:

Trường hợp cơ sở có nhu cầu chế biến phụ phẩm thủy sản là đầu cá đông lạnh và/hoặc nội tạng thủy sản đông lạnh xuất khẩu vào Hàn Quốc mà chưa được kiểm tra, công nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất các sản phẩm nêu trên, cơ sở khẩn trương lập hồ sơ đăng ký (theo hướng dẫn của Cục tại công văn số 1022/QLCL-CL1 ngày 16/6/2011) gửi về Cục hoặc Cơ quan Quản lý Chất lượng NLS&TS Trung bộ, Nam bộ (theo địa bàn hoạt động) trước ngày 10/7/2012.

2. Cơ quan QLCL NLS&TS Trung bộ, Nam bộ:

- Phổ biến nội dung công văn này tới các cơ sở chế biến thủy sản xuất khẩu trên địa bàn phụ trách.

- Thực hiện kiểm tra điều kiện bảo đảm ATTP của các cơ sở có hồ sơ đăng ký nêu tại mục 1 nêu trên theo quy định của Việt Nam và Hàn Quốc.

- Tổng hợp danh sách các cơ sở đã được công nhận đủ điều kiện bảo đảm ATTP trong sản xuất các phụ phẩm thủy sản nêu trên (bao gồm cả các cơ sở đã được kiểm tra, công nhận trước đây) theo mẫu tại Phụ lục và gửi về Cục trước ngày 20/7/2012.

Yêu cầu các đơn vị lưu ý thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục trưởng (b/c);
- Các Trung tâm vùng I-6;
- VASEP (để t/báo cho DN thành viên);
- Cty Thịnh Hưng-DL 526 (để biết);
- Lưu: VT, KHTH, CL1.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Bích Nga

 

PHỤ LỤC

MẪU TỔNG HỢP CÁC CƠ SỞ ĐĂNG KÝ XUẤT KHẨU ĐẦU CÁ VÀ NỘI TẠNG THỦY SẢN ĐÔNG LẠNH VÀO HÀN QUỐC ĐƯỢC KIỂM TRA, CÔNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM ATTP
(Kèm theo công văn số 1001/QLCL-CL1 ngày 03/07/2012 của Cục QLCL NLS&TS)

Tên doanh nghiệp

Mã số

Địa chỉ

Tên sản phẩm (bao gồm loại hình chế biến của sản phẩm)

Mã số HS của sản phẩm

Ghi chú (Tên Latinh của loài thủy sản, …)

Tiếng Việt

Tiếng Anh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1001/QLCL-CL1 về đăng ký xuất khẩu phụ phẩm thủy sản vào Hàn Quốc do Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.410
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.32.33