Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 05/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc Liên quan đến việc thanh khoản hàng gia công do thiếu bản định mức thuế

Số hiệu: 05/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 02/01/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 05/TCHQ-KTTT
V/v: Liên quan đến việc thanh khoản hàng gia công do thiếu bản định mức thuế

Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2007 

 

 Kính gửi:

Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh

Về việc xử lý thanh khoản thuế nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu của Công ty TNHH Bultel International Việt Nam theo nội dung công văn số 2812/HQTP-NV ngày 24/8/2006 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Để xử lý vấn đề trên, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 7494/TCHQ-KTTT ngày 29/12/2006 gửi Tổng cục Thuế đề nghị chỉ đạo Cục thuế tỉnh Đồng Nai sao lục bản định mức và công văn số 04/TCHQ-KTTT ngày 03/01/2007 gửi cho Công ty TNHH Bultel Internation Việt Nam về việc thanh khoản thuế đối với 02 hợp đồng gia công của Công ty sau khi có bản định mức đã được sao lục (các công văn này có gửi cho đơn vị).

2. Qua xem xét xử lý vụ việc trên, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra lại sự việc và có công văn báo cáo Tổng cục trước ngày 25/1/2007 các nội dung sau:

- Lý do, trách nhiệm của cán bộ, cơ quan có liên quan khi để tồn đọng hồ sơ quá lâu nhưng không xử lý dứt điểm vụ việc (hàng nhập khẩu từ năm 1993 – 1994 nhưng chưa thanh khoản);

- Công văn 946TCHQ/KTTT của Tổng cục Hải quan gửi cho đơn vị từ ngày 3/3/2004 nhưng đến ngày 27/4/2006 Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh mới có công văn gửi Tổng cục Hải quan phía nam đề nghị phối hợp thực hiện;

- Kiểm điểm trách nhiệm của cán bộ, bộ phận có liên quan về việc để mất bản định mức (nếu doanh nghiệp đã nộp cho cơ quan Hải quan).

Tổng cục Hải quan thông báo Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT
.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 05/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc Liên quan đến việc thanh khoản hàng gia công do thiếu bản định mức thuế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.206
DMCA.com Protection Status

IP: 54.198.92.22