Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 026/CNTT-TK về việc trả lời vướng mắc khi cập nhật số liệu hàng dệt may xuất khẩu sang Hoa Kỳ do Cục Công nghệ thông tin và Thống kê Hải quan ban hành

Số hiệu: 026/CNTT-TK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Công nghệ thông tin Người ký: Phan Sinh
Ngày ban hành: 28/01/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – THỐNG KÊ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 026/CNTT-TK
V/v: Trả lời vướng mắc khi cập nhật số liệu hàng dệt may xuất khẩu sang Hoa Kỳ

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Trong thời gian vừa qua, Cục CNTT & Thống kê Hải quan đã nhận được một số ý kiến của các Cục Hải quan tỉnh, thành phố phản ánh về những vướng mắc khi thực hiện công văn số 6450/TCHQ-CNTT ngày 15/11/2007 liên quan đến việc cập nhật thông tin của hàng dệt may xuất khẩu sang Hoa Kỳ. Để thống nhất thực hiện trên toàn quốc, Cục CNTT & Thống kê Hải quan hướng dẫn các đơn vị một số nội dung cụ thể như sau:

- Danh mục dữ liệu chuẩn mã MID thường xuyên được cập nhật vào thư mục truyền tin của các Cục Hải quan tỉnh, thành phố tại địa chỉ \\192.40.1.3\”Tên Cục HQ"\thongke\send, đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố phân công cán bộ thực hiện việc tải về và đồng bộ cho các Chi cục. Tuy nhiên, trường hợp phát sinh mã MID không có trong hệ thống mà Tổng cục chưa kịp cập nhật thì đề nghị các đơn vị chủ động nhập mã MID để tiếp tục cập nhật tờ khai.

- Hiện nay chưa thực hiện việc quản lý đơn giá của từng mã HTS đối với hàng dệt may xuất khẩu sang Hoa Kỳ. Vì vậy trong quá trình cập nhật dữ liệu, việc xuất hiện thông báo “Không có thông tin về đơn giá HTS của dòng thứ […] trong cơ sở dữ liệu” không ảnh hưởng đến việc làm thủ tục hải quan cũng như việc cập nhật tờ khai.

Cục CNTT & Thống kê Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TK.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Phan Sinh

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 026/CNTT-TK về việc trả lời vướng mắc khi cập nhật số liệu hàng dệt may xuất khẩu sang Hoa Kỳ do Cục Công nghệ thông tin và Thống kê Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.084
DMCA.com Protection Status

IP: 54.163.19.57