Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 0169/QLCL-CL1 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Người ký: Trần Bích Nga
Ngày ban hành: 29/01/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN 
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 0169/QLCL-CL1
V/v XK NT2MV vào New Zealand  

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2011

 

Kính gửi:

- Các Trung tâm Chất lượng NLTS vùng 1-6;
- Các doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu.

Ngày 20/1/2011, Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản nhận được thông báo của Cơ quan An toàn thực phẩm New Zealand (NZFSA) liên quan đến việc triển khai các nội dung nêu tại Thỏa thuận giữa Cơ quan thẩm quyền hai nước về kiểm soát an toàn vệ sinh đối với nhuyễn thể hai mảnh vỏ (NT2MV) Việt Nam xuất khẩu vào New Zealand (có hiệu lực từ ngày 01/2/2010), cụ thể:

- NT2MV xuất khẩu vào New Zealand phải được thu hoạch tại các vùng được kiểm soát trong Chương trình kiểm soát an toàn vệ sinh trong thu hoạch NT2MV của Việt Nam; đồng thời phải được giám sát an toàn vệ sinh trong thu hoạch, vận chuyển; sản phẩm NT2MV phải qua xử lý nhiệt hoặc được làm sạch tại các cơ sở trong danh sách được EU công nhận.

- Mỗi lô hàng NT2MV xuất khẩu vào New Zealand phải được các Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng kiểm tra, chứng nhận và cấp chứng thư theo mẫu quy định.

NZFSA thông báo kể từ ngày 28/2/2011 sẽ không chấp nhận các lô hàng NT2MV không kèm theo chứng thư do các Trung tâm vùng thuộc Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản cấp.

Để tuân thủ đầy đủ quy định của New Zealand, tránh các vướng mắc khi xuất khẩu NT2MV vào thị trường này, tiếp theo công văn số 220/QLCL-CL1 ngày 9/2/2010, Cục yêu cầu:

1. Các doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu

Tuân thủ đầy đủ các yêu cầu nêu tại Thỏa thuận nêu trên khi đăng ký kiểm tra, chứng nhận chất lượng lô hàng NT2MV xuất khẩu vào New Zealand (nội dung Thỏa thuận được đăng tải tại website của Cục theo địa chỉ: http://www.nafiqad.gov.vn)

2. Các Trung tâm Chất lượng NLTS vùng

- Phổ biến, hướng dẫn các doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu thuộc địa bàn Trung tâm vùng phụ trách thực hiện đúng nội dung Thỏa thuận khi xuất khẩu NT2MV vào New Zealand.

- Tiếp tục thực hiện kiểm tra, cấp chứng thư cho các lô hàng NT2MV đăng ký xuất khẩu vào New Zealand theo đúng hướng dẫn của Cục tại công văn số 220/QLCL-CL1 ngày 9/2/2010.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc đề nghị các đơn vị kịp thời báo cáo về Cục để được hỗ trợ giải quyết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục trưởng (để b/c);
- Cơ quan Chất lượng Nam bộ, Trung bộ;
- VASEP;
- Lưu VT, CL1.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Bích Nga

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 0169/QLCL-CL1 ngày 29/01/2011 về xuất khẩu nhuyễn thể hai mảnh vỏ vào New Zealand do Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.836

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.77.92
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!