Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Official Dispatch No. 438/BXD-XL dated 17 March 2008, Registration of foreign contractor's executive offices

Số hiệu: 438/BXD-XL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Văn Liên
Ngày ban hành: 17/03/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 438/BXD-XL
V/v: Đăng ký Văn phòng điều hành công trình của Nhà thầu nước ngoài.

Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2008.

 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 19/5/2004 Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 87/2004/QĐ-TTg ban hành Quy chế quản lý hoạt động của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam. Tại điểm a khoản 2 Điều 7 của Quyết định quy định nghĩa vụ của nhà thầu là phải đăng ký Văn phòng điều hành công trình tại cơ quan theo quy định của Uỷ ban nhân dân tỉnh nơi có dự án sau khi được cấp giấy phép thầu.

Để thực hiện các giao dịch có liên quan đến thực hiện hợp đồng đã ký kết, nhà thầu chỉ cần đăng ký với cơ quan theo quy định của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nơi có công trình nhận thầu về một số thông tin liên quan và cơ quan này chỉ cần xác nhận việc đăng ký của nhà thầu.

Tuy nhiên, hiện nay việc đăng ký Văn phòng điều hành ở các địa phương không thống nhất, thủ tục phức tạp, gây khó khăn cho nhà thầu. Để tạo thuận lợi cho các nhà thầu và thống nhất quản lý việc đăng ký Văn phòng điều hành trong cả nước, Bộ Xây dựng hướng dẫn như sau :

1- Đề nghị Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nên giao cho Sở Xây dựng là cơ quan giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh quản lý hoạt động xây dựng tại địa phương được tiếp nhận và xác nhận Giấy đăng ký Văn phòng điều hành cho nhà thầu nước ngoài nhận thầu các công trình xây dựng thuộc mọi nhóm dự án tại địa phương.

2- Sau khi nhận được giấy phép thầu, nhà thầu gửi đơn đăng ký Văn phòng điều hành theo mẫu tại Phụ lục số 1 kèm theo văn bản này và bản sao có chứng thực giấy phép thầu đến Sở Xây dựng nơi có dự án nhận thầu.

3- Trong thời gian 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn đăng ký của nhà thầu, Sở Xây dựng có trách nhiệm cấp Giấy xác nhận đăng ký Văn phòng điều hành công trình cho nhà thầu theo mẫu tại Phụ lục số 2 kèm theo văn bản này, mà không được thu bất kỳ một loại lệ phí nào.

4- Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ Sở Xây dựng có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra mọi hoạt động của nhà thầu theo quy định của pháp luật.

Bộ Xây dựng đề nghị Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo Sở Xây dựng thực hiện việc đăng ký Văn phòng điều hành của nhà thầu nước ngoài theo hướng dẫn nêu trên.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở XD các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Lưu: VP, Vụ XL (LBL).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Liên

 

PHỤ LỤC SỐ 1

ĐƠN XIN ĐĂNG KÝ VĂN PHÒNG ĐIỀU HÀNH

Văn bản số:

........., ngày......... tháng ......... năm ......

Kính gửi: Ông Giám đốc Sở Xây dựng ...............

Tôi (họ tên)       :                                               Chức vụ :

Đại diện cho      : Công ty

Địa chỉ đăng ký tại chính quốc :

Công ty chúng tôi được Bộ Xây dựng (Sở Xây dựng .........) cấp Giấy phép thầu số .............. ngày ......... để thực hiện thầu chính (thầu phụ) công việc .................... thuộc dự án ......................... tại ...............

Địa chỉ Văn phòng điều hành :

Điện thoại          :                                               Fax :

Chúng tôi đề nghị Sở Xây dựng cấp Giấy xác nhận đăng ký Văn phòng điều hành cho Công ty chúng tôi để tiện giao dịch các vấn đề liên quan đến thực hiện hợp đồng.

Văn phòng điều hành của chúng tôi xin cam đoan sẽ tuân thủ mọi quy định của pháp luật Việt Nam.

 

 

Thay mặt (hoặc thừa uỷ quyền)
(Ký tên, đóng dấu)
Họ tên người ký .....................

Chức vụ .................................

 

PHỤ LỤC SỐ 2

 

UBND TỈNH (THÀNH PHỐ)
SỞ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số:       /

..........., ngày tháng năm

 

GIẤY XÁC NHẬN

ĐĂNG KÝ VĂN PHÒNG ĐIỀU HÀNH CÔNG TRÌNH

Căn cứ văn bản đề nghị số .......... ngày ............. của nhà thầu ..... về việc đăng ký Văn phòng điều hành công trình tại tỉnh (thành phố) ..... Sở Xây dựng xác nhận :

1- Tên nhà thầu  :

2- Trụ sở chính  :

3- Nhận thầu (gói thầu, công trình) :

4- Số giấy phép thầu: ngày… tháng… năm…

Do ....................... cấp

5- Địa chỉ VP điều hành :

Điện thoại:                                             Fax :

6- Người đại diện VP điều hành :

Hoạt động của Văn phòng điều hành công trình phải tuân thủ theo các quy định có liên quan của luật pháp Việt Nam.

 

 

Giám đốc Sở Xây dựng
(Ký tên, đóng dấu)

 

MINISTRY OF CONSTRUCTION
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness
---------------

No. 438/BXD-XL
Re: Registration of foreign contractor's executive offices

Hanoi, 17 March 2008

 

To: People’s Committees of provinces and central-affiliated cities (referred to as People’s Committees of provinces)

On 19 May 2004, Prime Minister issued the Decision No. 87/2004/QD-TTg on releasing the Regulation on the administration of foreign contractors’ construction activities in Vietnam.  Point a, section 2, Article 7 of the Decision regulates that every contractor must register an executive office for construction management with the authorities as defined by the People’s Committee of the province where the project is located, upon the issuance of the contractor license.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Official Dispatch No. 438/BXD-XL dated 17 March 2008, Registration of foreign contractor's executive offices

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.301

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 100.26.179.251