Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 996/BXD-KTQH về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vũng Áng do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 996/BXD-KTQH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Trần Ngọc Chính
Ngày ban hành: 28/05/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 996/BXD-KTQH
V/v: điều chỉnh cục bộ QHCXD Khu kinh tế Vũng Áng

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2008

 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh

Bộ Xây dựng nhận được Công văn số 1221/UBND-CN ngày 19/5/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vũng áng (KKT); sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1/ Bộ Xây dựng thống nhất với đề xuất của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của KKT Vũng áng.

2/ Việc điều chỉnh cần được nghiên cứu và xem xét trong tổng thể không gian toàn KKT, đảm bảo không làm thay đổi tính chất và chức năng chính của KKT trong đồ án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1076/2005/QĐ-TTG ngày 20/8/2007.

3/ Đề nghị UBND tỉnh Hà Tĩnh có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép tiến hành điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng KKT đồng thời uỷ quyền cho UBND tỉnh phê duyệt đồ án sau khi đã được Bộ Xây dựng thẩm định.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị UBND tỉnh Hà Tĩnh nghiên cứu và triển khai thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VP, Vụ KTQH

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Ngọc Chính

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 996/BXD-KTQH về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vũng Áng do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.002
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.92.235