Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 985/BXD-HĐXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 26/05/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 985/BXD-HĐXD
V/v: Cấp giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài và chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2009

 

Kính gửi: Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 13/5/2009, Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1607/SXD-QLNLHNXD ngày 12/3/2009 của Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, cấp giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Về việc cấp giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài:

- Về xác định quy mô dự án:

Để có cơ sở xem xét về quy mô dự án, Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh đề nghị nhà thầu bổ sung bản sao (không cần công chứng) Giấy chứng nhận đầu tư của dự án hoặc Quyết định chủ trương cho phép đầu tư.

- Về biến động giá làm điều chỉnh nhóm dự án:

Sau khi được cấp giấy phép thầu, do biến động giá cả làm thay đổi tổng mức đầu tư dự án từ nhóm B xuống nhóm C hoặc lên nhóm A thì nhà thầu không phải điều chỉnh giấy phép.

2. Về việc cấp chứng chỉ hành nghề kỹ sư định giá xây dựng:

- Điều kiện cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng đã được quy định cụ thể tại Điều 7 Quy chế cấp chứng chỉ kỹ sư­ định giá xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 06/2008/QĐ-BXD ngày 18/4/2008 của Bộ tr­ưởng Bộ Xây dựng. Theo đó, cá nhân có bằng tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên thuộc chuyên ngành kinh tế, kinh tế - kỹ thuật, kỹ thuật do tổ chức hợp pháp của Việt Nam hoặc nước ngoài cấp và đang thực hiện các công việc có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, đáp ứng được đầy đủ các điều kiện theo qui định thì đều được cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng theo các hạng tương ứng. Vì vậy, tất cả cá nhân có bằng tốt nghiệp là cử nhân kinh tế đều được cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng nếu đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại Quyết định số 06/2008/QĐ-BXD và Quyết định số 17/2008/QĐ-BXD ngày 31/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

- Theo quy định tại Điều 7 nêu trên thì đối tượng xin cấp chứng chỉ hành nghề kỹ sư định giá xây dựng có thời gian từ khi có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên thuộc chuyên ngành kinh tế, kinh tế - kỹ thuật, kỹ thuật đến thời điểm đăng ký cấp chứng chỉ không đủ thời gian theo quy định thì không đủ điều kiện đến cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng.

3. Về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng và các kiến nghị:

Các kiến nghị về cấp chứng chỉ hành nghề trong hoạt động xây dựng của Quý Sở, Bộ Xây dựng sẽ nghiên cứu, tiếp thu để đưa vào Thông tư hướng dẫn về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, dự kiến sẽ ban hành vào cuối tháng 5 năm 2009.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng để Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, Vụ QLHĐXD (NLĐ - 03).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 985/BXD-HĐXD ngày 26/05/2009 về việc cấp giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài và chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.467

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.225.157