Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 979/BXD-HĐXD về việc trả lời Bộ Tham mưu - Bộ Tư lệnh Hải Quân do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 979/BXD-HĐXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 26/05/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 979/BXD-HĐXD
V/v: Trả lời Bộ Tham mưu - Bộ Tư lệnh Hải Quân

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2009

 

Kính gửi: Bộ Tham mưu - Bộ Tư lệnh Hải Quân.

Bộ Tham mưu - Bộ Tư lệnh Hải Quân có văn bản số 58/CV-BTM ngày 12/5/2009 đề nghị Bộ Xây dựng hướng dẫn về việc giấy phép xây dựng của Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Văn phòng - Thương mại Hải Quân tại 15 Lê Thánh Tôn, quận 1, TP Hồ Chí Minh. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Tại Điều 4 Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình quy định: "Công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng đã được Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, thủ trưởng cấp Bộ, Chủ tịch UBND các cấp quyết định đầu tư..." thì không phải xin giấy phép xây dựng.

2. Theo quy định tại Khoản 1, Điều 13 Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 ..."các dự án đầu tư xây dựng đã được phê duyệt nhưng chưa triển khai thực hiện hoặc đang thực hiện dở dang...Các bước tiếp theo thực hiện theo quy định của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 và của Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng.

Như vậy, theo các quy định nêu trên, công trình Trung tâm Văn phòng - Thương mại Hải Quân đã được Bộ Tư lênh Hải Quân phê duyệt ngày 21/3/2008 không thuộc đối tượng được miễn giấy phép xây dựng. Do vậy trước khi khởi công xây dựng đề nghị chủ đầu tư thực hiện việc xin giấy phép xây dựng theo hướng dẫn tại Thông tư nêu trên của Bộ Xây dựng

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Bộ Tham mưu - Bộ Tư lệnh Hải Quân nghiên cứu để thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, HĐXD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 979/BXD-HĐXD về việc trả lời Bộ Tham mưu - Bộ Tư lệnh Hải Quân do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.191
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.209.201