Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 972/BXD-HĐXD về việc chỉ định thầu tư vấn thiết kế kỹ thuật các công trình do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 972/BXD-HĐXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Văn Liên
Ngày ban hành: 26/05/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 972/BXD-HĐXD
V/v: Chỉ định thầu tư vấn thiết kế kỹ thuật các công trình.

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2008.

 

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ.

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 2776/VPCP-KTN ngày 05/5/2008 của Văn phòng Chính phủ kèm theo Công văn 293/CV/VPTW/nb ngày 22/4/2008 của văn phòng Ban chấp hành Trung ương về việc chỉ định thầu các gói thầu tư vấn thiết kế kỹ thuật các công trình. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc chỉ định thầu được thực hiện theo quy định tại Điều 20 Luật Đấu thầu, Điều 101 Luật Xây dựng, Điều 40 của Nghị định 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ.

1/ Trường hợp nếu tổ chức thi tuyển thiết kế kiến trúc công trình thì theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 Quyết định 49/2007/QĐ-TTg ngày 11/4/2007 của Thủ tướng Chính phủ về các trường hợp đặc biệt được chỉ định thầu, tác giả của phương án thiết kế kiến trúc được lựa chọn, đàm phán và ký kết hợp đồng để thực hiện lập dự án đầu tư xây dựng và thiết kế xây dựng công trình nếu tác giả của phương án thiết kế kiến trúc có đủ điều kiện năng lực theo quy định mà không phụ thuộc vào giá trị của gói thầu lập dự án hay gói thầu thiết kế.

2/ Trường hợp nếu không tổ chức thi tuyển thiết kế kiến trúc công trình, theo quy định tại Điều 40 Nghị định 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng, đối với gói thầu lập dự án có giá trị nhỏ hơn 500 triệu đồng được phép chỉ định thầu, nhưng gói thầu thiết kế của dự án này có giá trị lớn hơn 500 triệu thì vẫn phải tổ chức đấu thầu để lựa chọn nhà thầu thiết kế theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng đề nghị Văn phòng Chính phủ tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: Vụ HĐXD, (V.A.M - 03).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Liên

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 972/BXD-HĐXD về việc chỉ định thầu tư vấn thiết kế kỹ thuật các công trình do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.273
DMCA.com Protection Status

IP: 34.235.127.68