Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 965/BXD-KTXD năm 2019 về xử lý khối lượng mời thầu thiếu do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 965/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 04/05/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 965/BXD-KTXD
V/v việc kiến nghị của Công ty TNHH Xây dựng Quảng Tín - Tỉnh Nam Định

Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Quảng Tín - Tỉnh Nam Định

Bộ Xây dựng nhận được văn bản s 2687/VPCP-ĐMDN ngày 4/4/2019 của Văn phòng Chính phủ đề nghị trả lời kiến nghị của Công ty TNHH Xây dựng Qung Tín (tỉnh Nam Định) gửi đến cổng thông tin điện tử của Chính phủ về việc xử lý khối lượng mời thầu thiếu. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dng phải phù hợp với loại hợp đồng, giá hợp đồng và các thỏa thuận trong hợp đồng đã ký giữa các bên, theo đúng quy định của pháp luật. Đối với hợp đồng trọn gói việc điều chnh khối lượng công việc trong hợp đồng xây dựng được quy định tại Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ về quy định chi tiết trong hợp đng xây dựng và Thông tư 07/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn điều chnh giá hợp đồng.

Việc lựa chọn nhà thầu và thương thảo hợp đồng được thực hiện đúng quy định của pháp luật theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và đầu tư.

Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Quảng Tín căn cứ hướng dẫn trên thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Lưu: VT, KTXD (D).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 965/BXD-KTXD năm 2019 về xử lý khối lượng mời thầu thiếu do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


98
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.4.76