Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 96/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Phạm Văn Khánh
Ngày ban hành: 21/05/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 96/BXD-KTXD
V/v điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng

Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2012

 

Kính gửi: Công ty TNHH Xây dựng và Dịch vụ Thương mại Quang Minh Hà Nội

Trả lời công văn số 01/CV-QMHN ngày 07/5/2012 của Công ty TNHH Xây dựng và dịch vụ thương mại Quang Minh Hà Nội về việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại khoản 4.3, Điều 4 của hợp đồng số 41/2011/HĐ-XD về thi công xây dựng công trình trường THCS xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín, TP Hà Nội kèm theo công văn số 01/CV-QMHN thì đơn giá trong hợp đồng sẽ được điều chỉnh do trượt giá sau một khoảng thời gian nhất định kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. Vì vậy, việc điều chỉnh giá vật liệu xây dựng tại các thời điểm thi công là phù hợp với quy định trong hợp đồng.

2. Chênh lệch giá vật liệu tại thời điểm điều chỉnh = giá vật liệu xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố tại thời điểm điều chỉnh – Giá vật liệu trong hợp đồng. Trường hợp giá vật liệu trong hợp đồng thấp hơn giá vật liệu do cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố tại thời điểm 28 ngày trước ngày mở thầu thì: Chênh lệch giá vật liệu tại thời điểm điều chỉnh = giá vật liệu xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố tại thời điểm điều chỉnh – giá vật liệu do cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố tại thời điểm 28 ngày trước ngày mở thầu.

3. Các trường hợp sau sẽ không được điều chỉnh giá vật liệu xây dựng:

- Trong hợp đồng quy định không được điều chỉnh giá;

- Trong hợp đồng có quy định cụ thể sau một khoảng thời gian nhất định kể từ ngày hợp đồng được ký kết thì mới được điều chỉnh đơn giá do trượt giá trong hợp đồng thì những khối lượng vật liệu thi công nằm trong khoảng thời gian quy định đó sẽ không được điều chỉnh giá;

Ví dụ: Điều khoản trong hợp đồng quy định như sau: Đơn giá trong hợp đồng chỉ được điều chỉnh do trượt giá sau 6 tháng (từ tháng thứ 7) kể từ ngày hợp đồng được ký kết. Như vậy, khối lượng vật liệu xây dựng thi công trong 6 tháng đầu kể từ ngày ký kết hợp đồng sẽ không được điều chỉnh giá;

- Trường hợp khi tạm ứng hai bên xác định số tiền tạm ứng để mua nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu xây dựng hoặc tạm ứng đặc cách để mua nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu xây dựng trước khi có biến động giá thì không điều chỉnh giá cho khối lượng nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu xây dựng đã mua tương ứng với số tiền đã tạm ứng.

Công ty TNHH Xây dựng và Dịch vụ Thương mại Quang Minh Hà Nội căn cứ hướng dẫn trên để thực hiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định./.

 

 

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu: VT, KTXD (Nh5).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 96/BXD-KTXD ngày 21/05/2012 điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.313

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.229.124.74